Hvidbog om arkitektur for digitalisering

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet udkast til hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering og sendt det i offentlig høring.