Justitsministeriets høring om forslag til databeskyttelsesloven

IDAs høringssvar på Justitsministeriets høring over udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger