Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om affald

Den udsendte bekendtgørelse er i vores optik en logisk opfølgning på den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi. Derfor er mange af vores kritikpunkter de sammen som til den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi.