Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om affald

Den udsendte bekendtgørelse er i vores optik en logisk opfølgning på den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi. Derfor er mange af vores kritikpunkter de sammen som til den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi.

 

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere