AI og etik

IDA påvirker debatten om brugen af kunstig intelligens gennem SIRI-kommissionen og deltagelse i regeringens ekspertgruppe om dataetik samt ved at udgive en rapport om etik i AI med tænkehandletanken Dataethics

 

IDA mener

 

AI i etik rapport

Ekspertgrupper