Etik i teknologi ved IDAs arrangementer

Etik i teknologi er en integreret del af IDAs medlemmers hverdag, men hvor ofte bliver etiske problemstillinger egentlig drøftet af medlemmerne? Er det overhovedet noget, der optager dem? Og i så fald hvordan? Og hvilke emner?

 

Læs mere

Rapporter

IT, digitalisering og AI

Læs IDAs analyser vedr. digitaliseringens påvirkning på samfundet og borgerne, og gevinster og risici ved den teknologiske udvikling.

Læs rapporterne

Om IDA

Det arbejder IDA for

Læs mere om, hvad IDA arbejder for som politisk uafhængig fagforening og interesseorganisation, der søger at påvirke omverdenen i krydsfeltet mellem medlemmernes og samfundets interesse.

Læs mere