Medlemmer af IDAs følgegruppe for etik i teknologi

Følgegruppen for etik i teknologi har bestået af 7 medlemmer, alle frivillige i IDA:

 

Læs mere

Rapporter

IT, digitalisering og AI

Læs IDAs analyser vedr. digitaliseringens påvirkning på samfundet og borgerne, og gevinster og risici ved den teknologiske udvikling.

Læs rapporterne

Om IDA

Det arbejder IDA for

Læs mere om, hvad IDA arbejder for som politisk uafhængig fagforening og interesseorganisation, der søger at påvirke omverdenen i krydsfeltet mellem medlemmernes og samfundets interesse.

Læs mere