Uddannelse er en investering og kræver ressourcer

Uddannelse er en god forretning. Det er gentagne gange blevet påvist, at der er en positivt samfundsøkonomisk gevinst ved et højere uddannelsesniveau

Årsindkomster i forhold til uddannelsestype og alder. Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Universitetsuddannelser til fremtiden, marts 2018.

Analyse: Uddannelsestaxametre for lange videregående uddannelser