Tidligere modtagere af Agnes & Betzy-prisen

Agnes & Betzy-prisen blev indstiftet i 1997 i 100-året for færdiguddannelsen af de to første kvindelige danske ingeniører, Agnes Klingberg og Betzy Meyer.

2020: Marianne Andersen
Marianne Andersen har gennem oprettelsen af sin forening High5Girls gjort en stor indsats for at inspirere piger og unge kvinder til at interessere sig for STEM – med udgangspunkt i FNs Verdensmål. På talrige hackatons og camps bygger pigerne robotter, koder og leger med teknologi i en tryg atmosfære, hvor de får konkrete opgaver og konkrete succeser. Samtidig har Marianne skabt et rollemodel- og mentornetværk med 36 succesfulde kvinder, alt fra direktører, iværksættere og professorer, der hjælper pigerne med at finde deres vej i STEM-fag.

2019: Mozhgan Gerayeli
Med egne erfaringer som udgangspunkt hjælper iranske Mozhgan Gerayeli højtuddannede udlændinge i arbejde. Og resultaterne taler for sig selv. Mere end 100 højtuddannede udlændinge er kommet i arbejde med Mozhgan Gerayelis hjælp – vel og mærke et arbejde, der matcher deres kompetencer. Det kræver vedholdenhed. Og i indstillingen til prisen nævnes netop hendes ukuelige vilje til at lykkes, hendes flid og foretagsomhed.

2018: Birgit Kjærside Storm
Birgit Kjærside Storm har gennem mere end 25 år været med til at uddanne adskillige ingeniører fra den daværende Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum, som i 1995 blev til Aalborg Universitet Esbjerg.Birgit blev indstillet til prisen på grund af sit stor engagement for kvinder i ingeniørfaget, både studerende, med også via kvindenetværk rundt om i landet.

2017: Gunvor Elisabeth Kirkelund
Hun beskrives som en inspiration og et forbillede for både kvindelige og mandlige ingeniørstuderende gennem sit daglige arbejde på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Her underviser hun på elektronikstudiet i fagligt tunge fag inden for regulering og avanceret sandsynlighedsregning. Fag som traditionelt har haft få eller ingen kvindelige studerende. 

2016: Birgit Paludan
Hun betragtes som en pioner inden for klimatilpasning i Danmark. Birgit, som er civilingeniør og hydrauliker (specialist i vandstrømme) modtog Agnes og Betzy-prisen for sin grundighed og utrættelige videnbegær, der fungerer som drivkraft for hele tiden at blive bedre og klogere inden for klimatilpasning. Birgit rådgiver kommuner landet over om, hvordan de bedst klimatilpasser sig et kraftigt vejr. 

Agnes & Betzy-prisen

Hvert år uddeles Agnes & Betzy prisen på 25.000 kr. til et prisværdigt IDA-medlem. Prisen blev indstiftet i 1997 i anledning af 100-året for de 2 første kvindelige ingeniører, Agnes Nielsen og Betzy Meyer.

Læs mere om prisen og hvordan du indstiller.

2015: Eva Rindom
Hendes stærke faglighed, evne til at udfordre "vi plejer"-tankegangen og sans for ledelse og kommunikation skaffede civilingeniør Eva Rindom årets Agnes & Betzy-pris. Hun arbejder aktivt med at fremme talent i ingeniørgerningen, og hendes egen vej fra nyuddannet ingeniør til adm. direktør er til stor inspiration for andre kvinder. 

2014: Helle Bugge
Med sit engagement og store tekniske vide er teknikumingeniør og brandspecialist Helle Bugge i en klasse for sig. Hun er nysgerrig, udforsker nye områder inden for sit felt og er dagligt en inspiration som kollega, samarbejdspartner og underviser. Hendes personlige integritet og tekniske kompetencer gør hende til en værdig modtager af prisen. 

2013: Lise Kjær Andersen
Bygningsingeniør Lise Kjær Andersen har udvist usædvanligt stort talent for ingeniørfaget. Hun blev færdig som diplomingeniør i 2012 med et afgangsprojekt om rotationskapacitet i armerede betonbjælker og afsluttede som den første på Ingeniørhøjskolen sin uddannelse med 12 i gennemsnit. 

2012: Anne Mette Rosencrone von Benzon
Anne Mette Rosencrone von Benzon har ydet en forbilledlig indsats på miljø- og klimaområdet. Hendes høje faglige niveau kombinerer hun med positiv energi og personligt drive, der gør hende til en inspirator for både mandlige og kvindelige ingeniører. 

2011: Jingdong Zhang
Siden 2004 har Jingdong Zhang helliget sig til at arbejde med nanoteknologi – især nanokemi. Hun er en pioner inden for sit felt og er med sin kinesiske baggrund og internationale samarbejdsflade personificeringen af globaliseringen. Jingdong Zhang er en meget respekteret underviser, og så er hun imponerende produktiv.

2010: Ingen uddeling

2009: Kit Drescher Jernshøj
Kit Drescher Jernshøj er en god rollemodel for unge, der ønsker en teknisk-videnskabelig uddannelse samtidig med, at de ønsker at kombinere teknik med værdier, der traditionelt opfattes som bløde. Kit D. Jernshøj fik prisen på grund af hendes usædvanlige vej igennem uddannelsessystemet, hvor hun har bevæget sig fra maskinmester over diplom- og civilingeniør til ph.d-studerende med fokus på pesticider. Hendes praksisorienterede spor er en inspiration for alle ingeniører, kvinder såvel som mænd.

2008: Iwona Maria Bakalus
Danmarks første kvindelige skibsinspektør, civilingeniør Iwona Maria Bakalus, modtog Agnes & Betzy-prisen, fordi hun har formået at slå igennem inden for en barsk og ellers mandsdomineret branche. Herved har hun virket som en stærk rollemodel for andre kvindelige ingeniører. Hun har også vist, at det fint kan lade sig gøre at forene en flot ingeniørkarriere med at være enlig mor og tilflytter fra et andet land.

2007: Karen G. Welinder
Professor Karen Welinder er en kvindelig rollemodel i en mandsdomineret ingeniørverden. Hun kan prale af at have flere kvindelige studerende end mandlige på civilingeniøruddannelsen inden for så tungt et område som bioteknologi. Der udover arbejder hun aktivt ud fra princippet om, at det er arbejdsindsats og entusiasme - ikke køn - der bestemmer ens karriere.

2006: John Schiøler Andersen
John Schiøler fik prisen, fordi han har forstået, at ligestilling ikke blot er et spørgsmål om lige muligheder, men også er et spørgsmål om at behandle medarbejdere forskelligt. Han er derfor en god rollemodel for ledere, som ønsker at skabe kreative og innovative arbejdspladser – til gavn for både medarbejdere, virksomhed og ligestilling. 

2005: Tine Sødergren
Tine Sødergren fik prisen, fordi hun trods sin unge alder har gjort sig særligt bemærket ved at kombinere et højt fagligt niveau med sund forretningssans. Samtidig er hun en inspirerende kollega med teamspirit og fødderne plantet solidt i jorden.

2004: Wanda W. Wolny
Som dynamisk erhvervskvinde har Wanda Wolny vist vejen for andre kvindelige ingeniører. Hun er gået fra udviklingsingeniør til direktør og medejer og og har derigennem været med til at fremme ligestillingen på toplederniveau.

2003: Ingen uddeling

2002: Kirsten Arndal Rotvel
Kirsten Arndal Rotvel fik prisen for gennem sit virke at synliggøre kvinder i ingeniørfaget og som rollemodel som leder på et traditionelt mandsdomineret område.

2001: Ulla Röttger
Ulla Röttger fik prisen for gennem sit arbejde at indtage positioner, der traditionelt varetages af mænd, og har på denne måde vist, at kvindelige ingeniører udgør en væsentlig ressource.

2000: Ida Brøker
Ida Brøker fik prisen på grund af synliggørelse af kvinder i ingeniørfaget gennem en omfattende teknisk-videnskabelig produktion, som i høj grad har bidraget til national og ikke mindst international anerkendelse af dansk viden på området.

1999: Solbritt Christiansen
Solbritt Christiansen fik prisen for sin kamp for lige pensionsvilkår for kvinder og mænd.

1998: Jeanette Hounsgaard
Maskiningeniør Jeanette Hounsgaard fik prisen for sit stærke engagement og sin ihærdige indsats for et bedre miljø og og større fokus på miljøledelse.