Politiske anbefalinger

Her kan du læse om Forskningsalliancens politiske anbefalinger.

Hovedformålet med Forskningsalliancen er at få øget den offentlige forskningsbevilling fra 1,0% til 1,5 % af BNP i 2030. Offentlig forskning er fundamentet for den danske velstand, da den bidrager til at løse de store samfundsudfordringer, skaber beskæftigelse og øger den økonomiske vækst.

Forskningsalliancen ønsker at fremme forskning og udvikling i hele værdikæden fra grundforskning til den markedsnære forskning – herunder test og demonstration af nye produkter og services.

Alliancen har særligt fokus på at fremme den offentlige forskning inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder, da Danmark sammenlignet med udlandet underprioriterer disse hovedområder.

,

Men andre forskningsområder er også vigtige for både at løse de store samfundsudfordringer og samtidig skabe jobs og vækst til landet. Det er fx sundhedsvidenskab og jordbrugsvidenskab.

Alliancen udarbejder løbende en række politiske anbefalinger, som skal fremme det overordnede mål.

De kan findes nedenfor:

Hent anbefalinger til forskningsordfører finanslov 2021

Behov for at styrke Danmark som grønt testland

Læs mere

Information

Hent brochure

Forskningsalliancen har udarbejdet en brochure om, hvorfor forskning og udvikling er vigtigt for Danmark, eksempler på udfordringer i dag samt visionen for arbejdet i alliancen.

Hent brochure