Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond.

Januar 2021: Ingeniørforeningen, IDA hilser ændring af lov om Danmarks Innovationsfond velkommen. Ændring af loven er en naturlig konsekvens af evalueringen af det danske innovationssystem i efteråret 2019 – herunder ekspertpanelets rapport; Innovation Fund Denmark - Report of th International Evaluation Panel 2019.

Overordnet finder IDA ændringsforslaget meget positivt. Det er
eksempelvis positivt, at fonden fortsat primært skal have fokus på
teknologi, vækst og jobskabelse – herunder at få flere højtuddannede medarbejdere ansat i de mindre virksomheder. Samtidig er det positivt, at det præciseres i lovudkastet, at fonden skal styrke indsatsen inden for det grønne område, vidensbaserede iværksættere og opbygge langsigtet forsknings- og innovationskapacitet ved at opprioritere hele værdikæden fra grundforskning til markedsnær innovation. 

IDAs konkrete bemærkninger til forslaget kan læses i den fulde version. 

Læs hele høringssvaret fra IDA her