Høringssvar vedrørende lov om det ydre rum

Svar på Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum

Januar 2020: IDA har stor forståelse for tiltag, der kan skabe øget sikkerhed og øget bevidsthed om konsekvenser for miljø og borgervelfærd omkring det stigende antal rumaktiviteter. IDA støtter derfor, at rumloven udvides til også at omhandle aktiviteter i højden 4 km over jordens overflade og op til 100 km, grænsen til det ydre rum.

Det fremgår af forslaget, at man vil forbyde ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser af rumgenstande. Dette omfatter aktiviteter under de danske universiteter. Ifølge høringsmaterialet har lovforslaget bl.a. den konsekvens, at nogle af de nuværende danske aktiviteter ikke længere er mulige i Danmark.

Som udgangspunkt er det beklageligt, da Danmark har interesser i at være en del af den europæiske rumfartsforskning, ikke mindst som leverandør og udvikler af nicheprodukter. Det kræver opbakning til de mange aktører i dansk rumfart, både forskere og virksomheder.

IDA er blevet kontaktet af organisationen Copenhagen Suborbitals, der efter eget udsagn har internationalt værdsatte erfaringer med opsendelse af raketter til søs, hvilket adskiller sig fra de langt mere almindelige erfaringer med opsendelse fra land.

Man kan se denne aktivitet som et eksempel på udvikling af dansk særviden, som kan komme til at spille en rolle i international sammenhæng.

IDA finder det beklageligt at både potentiel universitetsforskning og eksisterende aktiviteter med det nuværende lovforslag forhindres.

Høringssvaret: Lov om Det Ydre Rum