Uddannelse er en investering og kræver ressourcer

Uddannelse er en god forretning. Det er gentagne gange blevet påvist, at der er en positivt samfundsøkonomisk gevinst ved et højere uddannelsesniveau

Dette skyldes, at personer med lange videregående uddannelser har højere gennemsnitlige lønninger end personer med lavere uddannelsesniveauer – og denne forskel er opretholdt, selvom der uddannes langt flere kandidater end tidligere.

Erhvervsindkomsten kan med visse forbehold betragtes som et mål for produktivitet når det kommer til det private arbejdsmarked, og når indkomst stiger med uddannelsesniveauet er det således udtryk for, at personer med en lang videregående uddannelser tilfører samfundet øget værdi gennem højere produktivitet og højere beskæftigelse.

Det er altså en god ide at investere i uddannelse, men uddannelsernes indhold og kvalitet er afgørende. Der skal uddannes de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, og uddannelserne skal have en høj kvalitet.

Hvis kompetencerne er forkerte eller kvaliteten er for dårlige, kan kandidaterne ikke bidrage med så høj produktivitet som hidtil.

Derfor er det vigtigt at værne om kvaliteten og investere, så vi også fremadrettet uddanner dygtige kandidater med høj produktivitet.

Årsindkomster i forhold til uddannelsestype og alder. Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Universitetsuddannelser til fremtiden, marts 2018.

Læs mere

  1. Uddannelse

    Uddannelsesalliancen

  2. Uddannelse

    "Ny bevillingsreform er et lille skridt i den rigtige retning" d. 24. november 2018

Analyse: Uddannelsestaxametre for lange videregående uddannelser

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her