Uddannelse er en investering og kræver ressourcer

Uddannelse er en god forretning. Det er gentagne gange blevet påvist, at der er en positivt samfundsøkonomisk gevinst ved et højere uddannelsesniveau