29.08.2019
1 min læsetid

Positivt at regeringen ændrer holdning til øremærket barsel

Det er positivt, at regeringen alligevel ikke vil søge dispensation fra det EU-direktiv, der øremærker to måneder af barselsorloven til fædrene.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Forældre med barnevogn

For et par uger siden skabte ligestillingsminister Mogens Jensen usikkerhed om, hvorvidt regeringen vil følge resten af EU-landene og implementere det EU-direktiv, der blev vedtaget i foråret, og som øremærker to måneder af orloven til fædrene. Ministeren udtalte i et interview, at han var modstander af ”tvang”, når det gælder om at fordele barslen mellem far og mor. Derfor ville han søge dispensation til fritagelse fra det EU-direktiv. I dag melder ministeren ud, at regeringen vil implementere direktivet, og det vækker glæde i IDA.

”Selvom vi skriver 2019, så sætter mange lighedstegn mellem fælles barsel og mors barsel. Denne øremærkning af to måneders barsel kan medvirke til, at vi slipper for de uskønne sager, hvor mænd afskediges, fordi de vil holde barsel,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

EU-direktivet dikterer også, at hvis den ene forælder ikke tager orloven, så vil den falde bort. Og det er helt fair, mener IDA’s formand.

”I Danmark tager kvinder 90 procent af barslen, selv om mænd har mulighed for at tage noget af den. Det er et stort problem for ligestillingen, for det fører til fx uligeløn. Hvis vi skal den ulige fordeling af barsel til livs, så er øremærket barsel til mænd det mest effektive værktøj. Det ved vi fra egne analyser. Det vil gøre det nemmere for den enkelte mand at tage diskussionen med sin arbejdsgiver og nok så vigtigt hjemme ved køkkenbordet. Det vil også én gang for alle gøre op med kulturelle barrierer på arbejdspladsen,” siger Thomas Damkjær Petersen.