Forhandlingsfællesskaber OK21

IDA står sammen med en række andre organisationer ved de offentlige overenskomstforhandlinger 2021.

Akademikerne - AC

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked og arbejder for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2017 ca. 359.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse.

Akademikerne tager sig af vigtige indsatsområder for medlemsorganisationerne og arbejder for akademikernerne både i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.

Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår:

En af Akademikernes hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer i medlemsorganisationerne, i det omfang organisationerne har overladt denne til Akademikerne.

Samfund og arbejdsmarked:

Ved siden af forhandlingsopgaverne varetager Akademikerne som hovedorganisation medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

På det statslige område - CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg 

Centralorganisationernes fællesudvalg. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (CO10 og LC) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Centralorganisationerne dækker ca. 98% af alle statsansatte, idet det dog skal bemærkes, at Akademikerne formelt kun er tilsluttet CFU med sine tjenestemandsansatte medlemmer.

På det kommunale og regionale område - Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 573.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner, det vil sige hovedparten af de i alt ca. 649.000 ansatte i kommuner og regioner.

Det er Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved, at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.

Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer, som er organiseret i 4 valggrupper: De LO-tilsluttede organisationer udgør LO-valgruppen. De FTF-tilsluttede organisationer udgør FTF-valggruppen. De Akademikerne-tilsluttede organisationer udgør AC-gruppen. Organisationer, som ikke er medlem af LO, FTF eller Akademikerne placeres som øvrige organisationer.