IDA: Sådan indberettes lovbrud, forseelser, krænkelser og klager

IDA skal være et trygt fællesskab for alle. Men hvis man oplever eller har kendskab til uregelmæssigheder, er der tre forskellige måder at indberette på - alt efter klagens karakter: Whistleblower, Sanktionsudvalgs-ordning eller Klage.

IDA skal være et trygt og kollegialt fællesskab for både medlemmer og ansatte.

I IDAs Lov og vedtægter står, at det påhviler medlemmerne at respektere foreningens formål herunder ved aktiviteter og udtalelser at udvise god kollegial adfærd.” 

Sådan er livet i IDA også i langt de fleste tilfælde. 

Men oplever du som medlem eller ansat af IDA, økonomisk kriminalitetbrud på denne kollegiale adfærd eller har du en klage over IDAs ydelser, så har du mulighed for at indberette forholdet og være sikker på en ordentlig håndtering. Der er tre forskellige muligheder - alt afhængig af hvad og hvem forholdet omhandler: Whistleblowerording, Sanktionsudvalgs-ordning eller Klage.

Forseelser kan opstå i forbindelse med møder/konferencer etc. i IDAbestyrelsesarbejde, på sociale medier, medlemsrådgivning eller i forbindelse med IDA-aktiviteter i øvrigt. 

Hovedbestyrelsen har nedsat et Sanktionsudvalg, der fastsætter eventuelle sanktioner for medlemmer. Sanktionsudvalget håndterer ikke sager vedrørende IDAs ansatte. Disse skal indberettes via den generelle klage over IDAs ydelser og ageren eller til Whistleblowerordningen.

Alle henvendelser om eventuelle forseelser håndteres naturligvis fortroligt både i forhold til indberetteren og til den, der bliver indberettet.  

Sanktionsudvalgs-ordning

 • Hvad: Sanktionsudvalgsordningen omhandler  forhold af mindre alvorlig karakter, samt bl.a. overtrædelse af IDAs regler. Forseelsen skal vedrøre den anmeldtes virke på vegne af IDA eller i IDA. 
 • Hvem: Alle IDAs medlemmer samt ansatte i IDA kan indberette sager om alle medlemmer af IDA.
 • Sanktionsudvalgsordningen varetages af Sanktionsudvalget, der er nedsat af IDAs hovedbestyrelse. Forseelser kan indberettes anonymt.

Læs mere om Sanktionsudvalgs-ordningen

Whistleblowerordning

 • Hvad: IDAs whistleblowerordning er en ordning for alvorlige forhold. Forseelsen skal vedrøre den anmeldtes virke på vegne af IDA eller i IDA. 
 • Hvem: Ansatte i IDA samt aktive, tillidsvalgte, politisk valgte og politisk udpegede kan indberette sager om ansatte i IDA samt om aktive, tillidsvalgte, politisk valgte og politisk udpegede.
 • Whistleblowerordningen administreres af advokatfirmaet Plesner. Whistleblowerordningen er anonym. 

Læs mere om Whistleblowerordningen

Klagesager

 • Hvad: Hvis man er utilfreds med IDAs generelle ageren og ydelser eller ønsker at klage over specifikke forhold eller oplevelser.
 • Hvem: Alle medlemmer af IDA og andre, der er i konktakt med IDA.
 • Klageordningen administreres af IDAs administration. Klager er ikke anonym i sin henvendelse.

Læs mere om klager

Andre Whistleblowerordninger

 • Egen arbejdsplads: Hvis man som medlem af IDA ønsker at indberette kritisable forhold på sin egen arbejdsplads,  yder IDA juridisk hjælp, og der er mulighed for økonomisk sikring. Læs mere om IDAs hjælp til whistleblowere
 • IDA Forsikring: Ansatte i IDA Forsikring kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering, begået af IDA Forsikring.
  Alle andre henvises til at foretage anmeldelse via Finanstilsynets whistleblowerordning.