Digitalisering, job og kompetencer

SIRI-kommissionens rapport"Digitalisering, job og kompetencer" belyser, hvordan nye teknologier bliver implementeret i den offentlige og private servicesektor, og hvad det helt konkret betyder for ændring af job og kompetencer - med fire case.

Rapporten bygger på fire case-analyser og giver et billede af, hvordan nye teknologier –når de implementeres klogt – bidrager til at skabe mere værdi i servicesektoren for både slutbrugerne og samfundet.

Rapporten viser, at Danmark har de rette forudsætninger for at kunne udnytte de nye teknologier og har nogle styrkepositioner, som bør udnyttes.

De mest centrale styrkepositioner er traditionen for at involvere medarbejdere og skabe rum til at lege og være nysgerrig, selvstændig og kritisk.

Med afsæt i rapporten giver SIRI-Kommissionen følgende anbefalinger:

  • Fokusér på at skabe værdi for både virksomheden, kunder og medarbejdere
  • Inddrag medarbejderne
  • Nye kompetencer læres bedst i praksis
  • Digital forandringsledelse handler om at skabe organisatorisk forankring
  • Uddannelsessystemet skal matche bedre

SIRI-Kommissionen har gennemført fire konkrete casestudier i virksomheder, der er på forkant med den digitale udvikling.

Casene er udvalgt af medlemmerne af SIRI-Kommissionen med henblik på at få afdækket betydningsbærende faktorer og med særlig fokus på arbejdsorganisering og medarbejderkompetencer ved digitalisering på arbejdspladsen.

Rapport: Digitalisering, job og kompetencer

SIRI-Kommissionens anbefalinger