Fintech i fremtidens Danmark

SIRI-kommissionen har undersøgt finanssektoren - Fintechs - muligheder som følge af digitaliseringen - og har udgivet en rapport med anbefalinger.

Finanssektoren er en af de brancher, der har ændret sig mest som følge af digitaliseringen. Eksempelvis er antallet af elever i den klassiske bankelevuddannelse faldet fra over 600 elever i 2006 til 31 i 2017.

Et resultat af digitaliseringen i finanssektoren er fintech-branchen - en branche af primært små og mellemstore virksomheder, der udvikler digitale produkter i snitfladen mellem finans og teknologi.

Samtidig er den danske finanssektor langt fra så nationalt isoleret, som den har været.

Tech-giganter som Google, Amazon, Facebook og Apple er begyndt at tilbyde finansielle løsninger til deres brugerkreds og et nyt EU-direktiv, PSD2, trådte i kraft i januar 2018 med det formål at øge konkurrencen og innovationen i den finansielle sektor.

SIRI-kommissionen har derfor brugt foråret 2018 på at undersøge fintech-sektoren med henblik på at identificere, hvordan fintech kan videreudvikle den finansielle sektor til gavn for danskerne og det danske samfund.

Kommissionens arbejde har derfor en række anbefalinger, som er beskrevet i rapporten Fintech i fremtidens Danmark - muligheder og udfordringer.

Finntech i fremtidens Danmark - muligheder og udfordringer

SIRI-kommissionen har også fået udarbejdet en kortlægning af Fintech i et internationalt perspektiv. Denne kortlægning Fintech - en international kortlægning - er foretaget af Hanne Sharpiro fra Hanne Shapiro Futures.

Finntech i internationalt perspektiv