Fremtidens transport er digital

Afrapportering fra transportgruppen til Sirikommissionen: Robotterne kommer – også i transportsektoren. Som fysiske enheder, fx selvkørende biler og busser, men også i form af logistiksystemer til godstransport og platforme til rejseplanlægning.

Som man vil kunne se, er tidsperspektivet for rapportens indhold ikke langt, for det meste bare 10 år frem i tiden. Det er rigeligt, for det går hurtigt.

Fremtidens transport er digital

Der er ingen tvivl om, at bedre teknologi har samfundsmæssig værdi.

Men det er et politisk valg, om vi ønsker at anvende teknologien til at få mobilitet fra dør til dør, mindre trængsel, renere miljø og hvordan det skal kombineres med beskyttelse af vores private data.

 • Vi skal eksperimentere med førerløse biler i en dansk kontekst.
 • Vi skal inden for de næste 2 år have etableret et eksperimentelt miljø for førerløse biler i et virkeligt, afgrænset område af Danmark.
 • Vi skal have en sammenhængende mobilitet for både mennesker og varer.
 • Fremtidens trafikant er mobilist og vil fra dør til dør nemt og bekvemt.
 • Fremtidens mobilitetssystemer er baseret på indsamling og brug af enorme mængder data. Vi skal sikre, at tilliden til transportselskaber og myndigheder opretholdes.
 • Ikke-personfølsomme data skal være tilgængelige for alle. Data skal ses som en værdi og en magtfaktor, der skal fordeles frit blandt de, der vil bruge dem til at udvikle nye services, distributions- og logistikprodukter.
 • Fokus på nye teknologier skal forhindre fejlinvesteringer i infrastruktur.
 • Nye transportteknologier skal skabe et bæredygtigt Danmark
 • Michael Svane, direktør i DI Transport
 • Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Volvo
 • Ken Falk, Adm. direktør i Scopito
 • Henrik Schärfe, adm. direktør i Foundation Autonomous
 • Svend Tøfting, formand i ITS Danmark
 • Thomas Damkjær Petersen, formand i Ingeniørforeningen I IDA
 • Christian Bason, adm. direktør for Dansk Design Center
 • Christoffer Greenfort, Dansk Erhverv