Sundhed

SIRI-kommissionens anbefalinger til sundhedssektoren - mere brug af kunstig intelligens og bedre adgang til åbne sundhedsdata

Alle danskeres sundhedsdata – også dem de selv indsamler - skal koordineres via central enhed med fuld fokus på sikkerhed og privacy, lyder anbefalingen fra SIRI-kommissionen

Regeringen bør hurtigt og målrettet arbejde på, at der oprettes en central enhed, der kan sikre et samlet overblik over danskernes sundhedsdata.

Det vil give sundhedsfaglige, forskere, virksomheder og borgerne selv mulighed for at få hurtig adgang til den rette mængde sundhedsdata af høj kvalitet.

Adgang til data er afgørende for at styrke udviklingen af en række digitale løsninger, der vil øge kvaliteten af både behandling og forebyggelse markant.

Det er en af hovedanbefalingerne fra SIRI-kommissionen i en rapport fra januar 2018 med kommissionens samlede anbefalinger til, hvordan data og kunstig intelligens kan medvirke til at styrke danskernes sundhed.

SIRI-kommissionens formænd Ida Auken (R) og Thomas Damkjær Petersen(IDA) ser et enormt potentiale i en tilgængelig og effektiv indgang til danskernes sundhedsdata.

”Hvis vi kan samle data fra alle hjørner af sundhedssektoren og samtidig sikre de mange elektroniske sundhedsoplysninger om eksempelvis motion, blodtryk og søvnrytme, som mange danskerne allerede i dag har gennem diverse apps, vil man kunne få et helt unikt overblik. Det ville kunne være med til at danne en langt mere kvalificeret tilgang til de udfordringer, vi står med på sundhedsområdet,” siger Ida Auken.

Thomas Damkjær Petersen understreger, at projektet er afhængigt af tillid, og at det derfor er helt essentielt, at der er et stort fokus på, at sundhedsoplysningerne ikke kan spores tilbage til den enkelte borger.

”En sådan enhed skal derfor sikre, at både privacy og cybersikkerhed er helt i top, så borgerne føler sig trygge ved at uploade egne data. Desuden skal det være et grundlæggende mål at skabe mest muligt transparens for borgerne omkring, hvilke data, der findes i databaserne og hvordan og til hvad, de anvendes,” siger han.

Der var på finanslov for 2018 afsat 34 millioner kroner til at støtte bedre brug af data i sundhedsvæsenet, og her havde SIRI-kommissionens to formænd gerne set et lidt højere ambitionsniveau.

”Der er ingen tvivl om, at brug sundhedsdata er vejen frem, Derfor burde området også ses som en sikker investering, der blev prioriteret højere end tilfældet er nu,” lyder det fra Ida Auken og Thomas Damkjær Petersen.

Rapport: Sundhed og det gode liv er målet, januar 2018

SIRI-kommissionen holdt 20. september 2017 den første af to workshops om kunstig intelligens og nye teknologier i sundhedssektoren.

40 sundhedsprofessionelle og medlemmer af Sirikommissionen diskuterede fremtidsscenarier anno 2050 og mulighederne for at retænke sundhedssystemet.

SIRI-Kommissionens ene formand, Ida Auken sammenfattede bagefter debatten på workshoppen: