Fintech i fremtidens Danmark

SIRI-kommissionen har undersøgt finanssektoren - Fintechs - muligheder som følge af digitaliseringen - og har udgivet en rapport med anbefalinger.

Finanssektoren er en af de brancher, der har ændret sig mest som følge af digitaliseringen. Eksempelvis er antallet af elever i den klassiske bankelevuddannelse faldet fra over 600 elever i 2006 til 31 i 2017.

Et resultat af digitaliseringen i finanssektoren er fintech-branchen - en branche af primært små og mellemstore virksomheder, der udvikler digitale produkter i snitfladen mellem finans og teknologi.

Samtidig er den danske finanssektor langt fra så nationalt isoleret, som den har været.

Tech-giganter som Google, Amazon, Facebook og Apple er begyndt at tilbyde finansielle løsninger til deres brugerkreds og et nyt EU-direktiv, PSD2, trådte i kraft i januar 2018 med det formål at øge konkurrencen og innovationen i den finansielle sektor.

SIRI-kommissionen har derfor brugt foråret 2018 på at undersøge fintech-sektoren med henblik på at identificere, hvordan fintech kan videreudvikle den finansielle sektor til gavn for danskerne og det danske samfund.

 

Rapport: Fintech i fremtidens Danmark - muligheder og udfordringerLink kopieret

Kommissionens arbejde har derfor en række anbefalinger, som er beskrevet i rapporten Fintech i fremtidens Danmark - muligheder og udfordringer.

Finntech i fremtidens Danmark - muligheder og udfordringer

 

Rapport: Fintech i et internationalt perspektivLink kopieret

SIRI-kommissionen har også fået udarbejdet en kortlægning af Fintech i et internationalt perspektiv. Denne kortlægning Fintech - en international kortlægning - er foretaget af Hanne Sharpiro fra Hanne Shapiro Futures.

Finntech i internationalt perspektiv