Chef i en kommune

Få et overblik over hvad der er særligt for dig, der er - eller overvejer - at blive chef i en kommune

Løn

Forvaltningschefer og forvaltningsdirektører forhandler selv lønnen ved den årlige lønforhandling.

Arbejdsgiveren kan, men skal ikke tage initiativ til en forhandling. Hvis arbejdsgiveren ikke tager initiativ til en forhandling, må du selv gøre det.

Når forhandlingen er gennemført, skal arbejdsgiveren sende IDA et referat, hvoraf det skal fremgå, om I er enige om resultatet.

IDA skal efterfølgende godkende aftalen – alternativt begære en forhandling. For øvrige chefer forhandles lønnen af IDA.

Lønaftale mellem IDA og KL:

Lønaftale mellem IDA og Regionerne

Lønaftale mellem IDA og KL

Åremålsvilkår

Ansættelse på åremål betyder, at din stilling er tidsbegrænset. Som kompensation herfor aftales et åremålstillæg.

Åremålet kan løbe fra tre til seks år med mulighed for forlængelse, så den samlede ansættelse maksimalt kan udgøre ni år. Herefter skal stillingen genopslås.

Åremålstillæg aftales mellem IDA og arbejdspladsen. Åremålstillægget udgør mellem 20 og 30 procent af din løn inklusiv tillæg og pension.

Ved ansættelse på åremål aftales endvidere en særlig godtgørelse på tre måneder plus en måned for hvert fulde ”åremålsår”. Dette forudsætter dog, at du bliver i stillingen i hele perioden, det vil sige til den aftalte udløbsdato.

Pensionsbidraget er 18,2 procent ved ansættelse i kommuner og 18,3 procent i regionerne.

Du kan læse mere om ansættelse på åremål i Rammeaftale om åremålsansættelse:

Rammeaftale om åremålsansættelse

Kontraktvilkår

Chefer ansat efter cheflønsaftalen mellem IDA og KL (Kommunernes Landsforening) har mulighed for ansættelse på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer. Det kræver en aftale mellem Kommunalbestyrelsen og IDA.

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

Løn og pension følger Aftale om aflønning af chefer. Herudover ydes et løntillæg på 20 procent til kommunaldirektører og 15 procent til øvrige chefer.

Pensionsbidraget er 18,2 procent.

Desuden er der særlige regler om opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse.

Øvrige ledere

Du ansættes efter overenskomsten for akademikere ansat i kommunerne.

Du indplaceres på trin 3-8 afhængig af anciennitet. Herudover kan aftales funktions- og kvalifikations- tillæg. Tillæg forhandles af den lokale tillidsrepræsentant. Pensionsbidraget udgør 17,5 procent.

Du kan søge inspiration om løn i IDAs lønstatistik.

OK for akademikere ansat i kommuner

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten