Modelkontrakt for chefer og mellemledere

For chefer og ledere aftales ofte gunstigere vilkår opsigelse og fratrædelsesordninger, end hvad der følger af funktionærloven. Fleksibel løn udgør ofte en del af honoreringen.

Kunde- og konkurrenceklausuler

IDA anbefaler, at du undgår kunde- og/eller konkurrenceklausuler. Kan virksomheden imidlertid godtgøre en berettiget interesse i en sådan klausul, bør omfanget af kunde- og/eller konkurrenceklausulen begrænses mest muligt.

IDA anbefaler, at du søger rådgivning, hvis der er klausul i din ansættelseskontrakt.

Bonus, aktier, incitamentsprogrammer

Det er sædvanligt, at en del af lederlønnen er variabel eller præstationsafhængig enten i form af bonusaftale, aktier, warrants eller lignende.

Aftaler om bonus, aktier, warrants eller lignende er meget individuelt sammensat og særligt tilpasset den enkelte virksomhed. En aftale, der supplerer den fast løn med bonus eller provision skal være objektiv, veldefineret, nedskreven og realistisk.

IDA anbefaler, at du søger rådgivning, hvis du vil indgå en aftale om bonus, aktier o.lign..

Ferie og frihed

Chefer og ledere har efter ferieloven ret til 5 ugers ferie og udbetalingen af et ferietillæg på 1 procent. Det er almindeligt, at chefer og ledere ansættes med ret til en uges ekstra ferie samt et forhøjet ferietillæg.

Opsigelse og fratrædelse

Chefer og ledere er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler. IDA anbefaler, at der for chefer og ledere aftales, at der fra starten af ansættelsesforholdet gælder 3 måneders opsigelsesvarsel fra selskabets side. Det er en forbedring i forhold til funktionærloven.

IDA fraråder, at der aftales prøvetid i ansættelsesforholdet.

Alt efter hvordan dit ansættelsesforhold afsluttes, har du forskellige rettigheder og pligter. Du kan kontakte IDA og få vejledning omkring, hvad du skal gøre, hvis du overvejer at sige dit job op, indgå en fratrædelsesaftale eller hvis du er blevet opsagt.

Du kan benytte IDAs forslag til fratrædelsesaftale og/eller finde inspiration til enkelte bestemmelser heri. Vær opmærksom på at fratrædelsesaftalen skal tilpasses dit konkrete ansættelsesforhold, og du bør altid søge bistand hos IDA inden du forhandler eller underskriver en fratrædelsesaftale.

Ansættelseskontrakt - chefer

Service Contract - Executive

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten