Kulturchok og Askepotsyndromet: Faserne ved arbejdet i udlandet

Lær mere om, hvilke faser du typisk vil gennemgå under og efter et arbejdsophold i udlandet. Fra Kulturchok til Askepot-syndromet.

Når du flytter til udlandet

Hvad enten du flytter til Malmø, Paris, New York eller Kuala Lumpur, så vil du og din medrejsende familie få et kulturchok.

De første 3-6 måneder efter at du er kommet til udlandet, befinder I jer i opmuntringsfasen, hvor alt synes at gå, som det skal. Du har travlt med at gøre dig bekendt med alt det nye, du bliver pænt modtaget overalt og måske endda rost, fordi du har nået at lære nogle gloser fra nye sprog. Og samtidig glæder du dig til samarbejdet, og alt det du kan tilføre arbejdspladsen.

Kulturchokfasen

Derefter indtræder kulturchokfasen, hvor humøret og energien falder. Du er ikke længere ny, måske undrer de sig på arbejdet over, at du ikke gør større sproglige fremskridt. Ingen har endnu set de forbedringer, som den nye danske medarbejder skulle gennemføre (eller også er de utilfredse med alle de ændringer, som han/hun har iværksat) og hjemme savner din ægtefælle måske sit job eller familie og venner i Danmark.

Allerværst er det, hvis du og din medrejsende ægtefælles/samlevers kulturtilpasningskurver er faseforskudt, sådan at den ene af jer stadig befinder sig i opmuntringsfasen, mens den anden befinder sig i chokfasen på vej ned mod kurvens minimum. Så er I nemlig ikke så meget på bølgelængde, når I taler om arbejdslandet (en af jer er stadig optimist, mens den anden er mere skeptisk med hensyn til opholdet.

Efter 6-12 måneder når du så helt i bund, hvorefter du resignerer og finder et antal fordele ved at være i arbejdslandet. Du har sikkert fået et godt greb om arbejdet, og måske har du efterhånden også oparbejdet et lokalt netværk, som kan gøre det ud for den familie og de venner, som du stadig skriver med på nettet og taler med på Skype, men som du sikkert alligevel savner den personlige kontakt med.

Efter indkøringsvanskelighederne går det sikkert også godt for børnene i skolen etc. I er nu i tilpasningsfasen, der på et eller andet tidspunkt flader ud og overgår i den stabile fase.

Tema: Ansat i en international virksomhed

Arbejder du i en international virksomhed? Det kan være udfordrende at samarbejde på tværs af kulturer, sprog og større afstande. 

Find gode råd til til din ansættelse i en international virksomhed.

Efter opholdet: Askepot-syndromet

Når du skal hjem igen, vil du på ny blive ramt af et kulturchok. Det er måske ikke lige så stort, som det du oplevede, da du drog ud, men både du og Danmark har forandret jer i mellemtiden, og derfor vil du gennemgå et tilpasningsforløb svarende til, da du tog til udlandet.
Har du være udstationeret – og sikkert også ellers – vil du formentlig også i et eller andet omfang blive ramt af ”The Cinderella Syndrome” (”ballet er forbi, og nu skal du tilbage til dit uopvarmede loftsværelse igen”).

Du vil opleve, at du ikke længere er den eneste danske ingeniør eller cand.scient. på arbejdspladsen og dermed noget specielt. Virksomheden har sikkert skiftet både ledelse, politikker og produktsortiment, siden du tog til udlandet, og det er ikke sikkert, at du er tilstrækkeligt opdateret på disse områder.

På hjemmefronten bor du muligvis mere ”skrabet” og spiser sikkert mindre på restaurant, end da du boede i udlandet. Og du disponerer med stor sandsynlighed over en mindre, sløvere og især billigere bil, end du gjorde i udlandet. Alt dette betyder, at du og din familie sandsynligvis skal igennem kulturkurven en gang til.

Mange virksomheder – især dem der udstationerer et stort antal medarbejdere – er opmærksomme på de problemer, som kan følge med ophøret af en udstationering. De vil gerne både hjælpe deres hjemvendende medarbejdere og beskytte den investering på mange hundrede tusinde kroner, som en udstationering sædvanligvis repræsenterer (og som jo er tabt, hvis den pågældende forlader virksomheden hurtigt efter hjemkomsten).

De påbegynder derfor i god tid – fx ½ år inden den planlagte hjemvenden – et tilbagekomstprogram, der skal gøre medarbejderens og familiens tilbagevenden til Danmark så smertefri som mulig. Men en del virksomheder gør slet ingen forberedelser af denne art og lader det være op til medarbejderen at stå med disse problemer alene.

Spørg derfor gerne tidligt i planlægningsforløbet forud for en udstationering, hvordan din tilbagekomst påtænkes håndteret.