Udfordringer ved opholdet i udlandet

Forholdene omkring det at arbejde i udlandet adskiller sig væsentligt fra, hvad der gælder under en ansættelse i Danmark. IDA kan hjælpe dig med alt fra spørgsmål om løn og arbejdstider, ansvar og kommandoveje til private forhold.

Det er en stor beslutning at flytte til udlandet for at arbejde.

De fleste, der kommer hjem fra et arbejdsophold i udlandet, mener, at det - både for dem selv og deres eventuelle medfølgende familie - har været en personlig udfordring og en stor oplevelse, som de nødigt ville have undværet.

Men det er også en stor omvæltning at flytte til udlandet. Omgivelserne er nye, sproget er anderledes, klimaet er det måske også, og de fleste oplever, at kulturen - selv i vore nærmeste nabolande - kan være meget forskellig fra den danske.

Selvom man som regel tidligere har besøgt landet på tjenesterejser, studieophold eller ferie, er det noget helt andet pludselig at stå i et andet land. Især hvis du har en medfølgende familie, men også bare på grund af visheden om, at nu skal du altså bo der i en længere periode.

Læs artikel: Kulturchok og Askepotsyndromet: Sådan er faserne, når du tager til udlandet for at arbejde.

Få hjælp til udfordringerne

Tema: Ansat i en international virksomhed

Arbejder du i en international virksomhed? Det kan være udfordrende at samarbejde på tværs af kulturer, sprog og større afstande. 

Find gode råd til til din ansættelse i en international virksomhed.

Gør dig grundige overvejelser

Skal du udlands-ansættes på lokale vilkår, er det endnu vigtigere, at du gør dig grundige overvejelser om arbejdslandet. Du bliver muligvis ansat i konkurrence med den lokale arbejdskraft, og der vil derfor næppe blive taget hånd om dig på samme måde.

Dette leder til en række indledende spørgsmål, som du bør overveje.

  • Hvordan er arbejdsvilkårene generelt og hvilken levestandard kan du forvente?
  • En ting er at undersøge omkostningsniveauet i det pågældende land, men hvad med skatten og er der udgifter, som vi i Danmark ikke plejer at tage højde for?

Fx har en husstand i USA sædvanligvis større udgifter til forsikringer end vi er vant til i Danmark, og dér må man også spare op for at have råd til børnenes uddannelse).

  • Har du overhovedet en chance på arbejdsmarkedet, hvis du ikke behersker landets nationalsprog (det er jo ikke sikkert, at dine kolleger kan tale engelsk)
  • Har du uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne varetage et arbejde i det pågældende land - og har din ægtefælle/samlever det også
  • Erfaringsmæssigt er det svært for en hidtil selverhvervende dansk m/k pludselig at blive hjemmegående i et fremmed land.

Hvordan får du fat i en ordentlig bolig, er der tilfredsstillende institutioner/skoler til børnene, og kan du/I – på trods af alle de kommunikationsformer der eksisterer i dag - overhovedet klare at være væk fra Danmark, slægt, venner og hele netværket i lang tid?

69 %

af IDAs privatansatte arbejder i en virksomhed, som er en del af en international koncern.

Kilde
Global employability: En medlemsundersøgelse, 2017

Forhåbentlig får denne forløbsbeskrivelse ikke en eneste læser til at opgive planerne om et udlandsophold. Der er som nævnt adskillige måder til at imødegå problemerne.

Vigtigst er det at forberede sig så godt som muligt på opholdet. Har du brug for hjælp og sparring, så kan du også få hjælp af IDA. IDA har flere konsulenter, som har specialiseret sig i, hvordan det er at arbejde i udlandet.