Feriepenge i udlandet

Flytter du til udlandet og tager varigt ophold, kan du få udbetalt tilgodehavende feriepenge, uanset om du afholder ferien eller ej.

 

Få udbetalt feriepenge

Feriekontoret afgør, om du kan få udbetalt feriepenge, og de vil typisk godkende udbetalingen af tilgodehavende feriepenge, hvis du har en ansættelseskontrakt, der gælder resten af ferieåret, og en framelding fra folkeregisteret.

Skal du være i udlandet i en længere periode, og kan du dokumentere opholdets forventede varighed, er du også berettiget til at få udbetalt feriepenge, der er optjent til fremtidige ferieår.

 

Beskatning i Danmark

Har du optjent lønnet ferie i Danmark, beskattes den også herhjemme, selvom du først afholder ferien på et senere tidspunkt, hvor din skattepligt i Danmark er ophørt.

 

Feriepenge som udstationeret

Som udstationeret optjener du kun danske feriepenge, hvis du er udstationeret i under 12 måneder, eller hvis det udtrykkeligt fremgår af din udstationeringskontrakt.

 

Feriepenge som udlandsansat

Som udlandsansat optjener du aldrig danske feriepenge, og mange steder i udlandet er der slet ikke et feriepengesystem som det danske.

Som udlandsansat er det heller ikke sikkert, at du har ret til løn under ferieafholdelse, og måske skal du derfor selv lægge penge til side til ferien.