Barsel for kommunalt og regionalt ansatte

Læs mere om reglerne for barsel for dig, der er ansat i en kommune eller region.

 

Barsel for mødre

Før fødslen kan du afholde 8 ugers orlov med løn. Terminsdatoen indgår i de 8 uger. 
Føder du før termin bliver retten til orlov tilsvarende afkortet. Føder du dermed efter forventet termin forlænges orloven 

Efter fødslen har du ret til 14 ugers orlov med løn. Du har pligt til at afholde de første 2 uger. 

 

Barsel for fædre

Efter fødslen har du ret til 2 sammenhængende uger med fuld løn umiddelbart efter fødslen. Du kan også efter aftale med arbejdsgiver placere de 2 uger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen 

 

Fælles orlov

Begge forældre har ret til at holde forældreorlov fra den 15. uge efter fødslen. Er I ansat i en kommune eller en region, har I ret til at holde orlov med løn i følgende perioder af de 32 ugers forældreorlov: 

  • 6 ugers forældreorlov med løn til mor. 
  • 7 ugers forældreorlov med løn til far. 
  • 6 ugers forældreorlov med løn til deling mellem mor og far. 

Er I begge ansat i henholdsvis en kommune eller region, har I ret til 19 uger med fuld løn i alt. Er det kun er én af jer, som er ansat i enten en kommune eller region, har I ret til 12 uger med fuld løn som mor og 13 uger som far. 

I kan placere orloven frit inden for de første 46 uger efter barnets fødsel. Lønnet orlov skal dog afholdes inden ulønnet. 

 

Barselsdagpenge

Dine muligheder for at modtage barselsdagpenge eller løn afhænger af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende. 

Du kan læse om dine muligheder for at modtage barselsdagpenge hos din a-kasse eller på borger.dk/barsel.