Få en god start i lederrollen

12 råd som du bør kende. Lær hvordan du bruger din faglighed, afstemmer forventninger, håndterer konflikter og meget mere.

Tekst på blå bagground "forstå og accepter din faglighed i et nyt lys"

1. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Forventningsafstem med din chef"

2. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Forventningsafstem med dine medarbejdere"

3. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå bagground "skab en stærkere forståelse af virksomheden"

4. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Prioriter din egen og dine medarbejderes trivsel"

5. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "forstå de basale rammer i virksomheden"

6. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Håndter konflikter"

7. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Kend dine værdier og ledelsesstil"

8. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Uddeleger og prioriter opgaver"

9. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Skab tidligt alliancer og gode relationer"

10. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Få støtte og inspiration udefra"

11. råd til dig som ny leder.

Tekst på blå baggrund "Læg en strategi for din kompetenceudvikling"

12. råd til dig som ny leder.