11.05.2018
4 min læsetid

Styr interessenterne – de kan spolere dit projekt

Gør dig allerede fra starten af projektet klart, hvem dine interessenter er, og hvordan du vil håndtere dem.

IDA Learning

af IDA Learning

Personer sidder og kigger på tablet

Da metrobyggeriet gik i gang, undervurderede metroselskabet modstanden fra naboerne. Arbejdstiden blev begrænset pga støjgenerne med forsinkelse af hele byggeriet til følge. Dertil kommer større udgifter i form af kompensationer til de hårdest ramte naboer.

Havde metroselskabet fra starten tænkt interessenterne - i dette tilfælde naboerne - ind, var planen blevet længere og måske sværere at få godkendt. Men det havde været muligt at planlægge sig ud af en stor del af problemerne, og mange forsinkelser og ekstra udgifter kunne have været undgået.

Det er svært for en projektleder at forudse, hvad der sker i et projekt. Derfor er det vigtigt at inddrage så mange interessenter som muligt fra starten, fordi de ofte har en viden om projektet, som projektlederen ikke har.

Fem trin til projektlederen

Der er nok af interessenter i de fleste projekter!

Interessenter kan både være fra organisationen eller udefra. Det, der kendetegner dem er, at de har en relation til projektet og projektresultatet, og de kan have endda meget stor indflydelse på fremdriften og successen i projektet.

Derfor er det vigtigt, du allerede fra start af projektet gør dig klart, hvem dine interessenter er, og hvordan du vil håndtere dem.

Det gør du bedst ved at gennemtænke fem trin i dit projekt:

  1. Identificer dine interessenter og grupper dem.
  2. Beskriv de forskellige interessenters krav og deres betydning.
  3. Prioriter dine interessenters krav.
  4. Udarbejd en plan for, hvordan du vil involvere dem alt efter projektets milepæle.
  5. Følg løbende op i takt med, at projektet skrider frem.

Mange tror, at de kun skal lave en interessentanalyse en gang i starten. Intet kunne være mere forkert!

Projektet ændrer sig undervejs, og det gør interessenternes forventninger også. Derfor gør du dig selv en stor tjeneste ved at følge op på din interessentanalyse og rette den løbende. Noter gerne status på de indsatser, du har gjort i forhold til den enkelte interessent – og husk at holde dine projektdeltagere orienteret om, hvordan interessenterne er håndteret. Det ville være ærgerligt, hvis I fik sendt modsatrettede signaler og informationer til interessenterne. Det kan være direkte skadeligt for jeres projekt.

Nyttigt værktøj til dig som projektleder:

Er du projektleder - eller drømmer du om at blive det?

Vi har kurset til dig uanset, hvor meget erfaring du har med projektledelse. Ønsker du en certificering, så kan vi også hjælpe dig med det.

Se IDAs udvalg af projektlederkurser