Projektansættelser

Nutidens jobmarked indeholder mange flere konstruktioner end den klassiske arbejdsgiver-arbejdstager-konstruktion. Du har måske hørt om tidsbegrænsede ansættelser, projektansættelser eller freelanceansættelser, hvor du bliver tilknyttet virksomheden

Projektansættelser vinder frem

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for fordelene ved at projektansætte en konsulent eller freelancer til en bestemt opgave.

Som selvstændig konsulent eller freelancer er det ofte også en god og spændende løsning at blive tidsbegrænset ansat i en periode. Men der er nogle forhold, du som selvstændig eller freelancer skal være opmærksom på.

Vilkår for projektansættelse

En tidsbegrænset ansættelse eller projektansættelse betyder, at ansættelsen udløber på et bestemt tidspunkt. Ansættelsens varighed er aftalt ud fra nogle objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed.

Det skal altid fremgå af en ansættelseskontrakt, om ansættelsen er tidsbestemt eller ej.

Aftalefrihed om vilkår

I sædvanlige freelance og selvstændig-opgaver er der aftalefrihed med hensyn til vilkår osv., men det gælder som nævnt ikke ved en ansættelse, også selvom den kaldes projektansættelse eller freelanceansættelse. Her vil det som udgangspunkt være funktionærloven osv., der regulerer tilknytningen.

Som tidsbegrænset eller projektansat er du altså omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked.

Dvs. bl.a. ferieloven, funktionærloven og de offentlige overenskomster. Som udgangspunkt må du kun tilbydes "ringere" ansættelsesvilkår end en fastansat, hvis det er begrundet i objektive forhold.

Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse

En tidsbestemt ansættelse kan godt forlænges, men der er grænser for, hvor mange gange det kan gøres.

Hvis man forlænges flere gange, uden at det er sagligt begrundet i objektive forhold, kan det derfor være i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, og man vil i den situation se det som en omgåelse af funktionærlovens opsigelsesregler, hvorefter man vil være berettiget til et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

Lov om tidsbegrænsede ansættelser

Lov om ansættelsesbeviser gælder for tidsbegrænsede ansættelser, der har en varighed på mere end 1 måned og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Undtagelser

Ingen regler uden undtagelser, og sådan er det også her. For er du vikar i et vikarbureau, er du ikke omfattet loven om tidsbegrænset ansættelse.

Derudover skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for tidsbegrænsede ansættelser i undervisnings- og forskningsvirksomheder ved statslige institutioner.

Få tjekket din kontrakt

Husk at du kan få tjekket din kontrakt igennem og få personlig, juridisk rådgivning hos IDA.

Book en tid via Mit IDA her.