Erstatningsansvar og forsikringer som selvstændig

Mange selvstændige ingeniører med egen virksomhed lever af at rådgive deres kunder. Men kender du til loven om erstatningsansvar? Og ved du, hvordan du kan sikre dig?

Bliv forsikret

Mange selvstændige rådgivere tænker ikke over at tegne en professionel rådgiveransvarsforsikring. De tænker: "Min omsætning er så lille, og mine honorarer er så små". "Min kunde kan da heller ikke finde på at holde mig erstatningsansvarlig". Eller: "Jeg laver ikke fejl!"

Erstatningsloven

Du har rådgivet din kunde i bedste faglige mening, men noget er gået galt, og kunden sender nu et erstatningskrav mod dig. Generelt kan man sige, at hvis en rådgiver begår en faglig fejl i sin rådgivning, der medfører, at kunden lider et tab, risikerer rådgiveren at skulle betale erstatning.

Det siger erstatningsansvarsloven. Men det er ikke så enkelt, for en lang række juridiske betingelser skal nemlig være opfyldt, før at du som rådgiver kan gøres erstatningsansvarlig. Og de betingelser er vigtige for dig at kende, så du ikke bliver gjort uretmæssig ansvarlig for fejlen.

Rådgiveransvarsforsikring

Det er menneskeligt at begå fejl, men rådgiver din virksomhed kunder kan selv små fejl koste dig dyrt.

Køber du en Professionel Rådgiveransvarsforsikring, er du heldigvis dækket, hvis din rådgivning resulterer i et økonomisk tab for kunden.

Læs mere om IDA Forsikrings Rådgiveransvarsforsikring

Fejlen skal være faglig

Når du rådgiver din kunde, sker det ud fra dine faglige kompetencer. Men ifølge loven om erstatningsansvar, kan kunden stille krav om erstatning, hvis du af den ene eller anden grund har rådgivet kunden fejlagtigt eller mangelfuldt.

Kunden skal have lidt et økonomisk tab

For at du som rådgiver kan blive gjort erstatningsansvarlig, skal det kunne bevises, at din kunde har lidt et økonomisk tab direkte forårsaget af din rådgivning.

Hvis kunden har lidt et økonomisk tab i processen, som kunden alligevel ville have haft, kan du som rådgiver altså ikke blive gjort erstatningsansvarlig.

Hvorvidt kundens tab er på grund af din rådgivning eller ej, vil være op til en dommers fortolkning af sagen, hvis altså ikke du og kunden kan blive enige.

Ansvarsbegrænsning

Der er mange gode grunde til, at du som rådgiver skal udarbejde en god og entydig konsulentkontrakt i samarbejde med din kunde. En af grundene er, at du her kan specificere, hvad du som rådgiver kan stå inde for, og i kontrakten har du også mulighed for at begrænse dit erstatningsansvar.

Du skal dog være opmærksom på, at de ansvarsbegrænsninger, som du skriver ind i din kontrakt med kunden også kan have begrænsninger. Hvis du er i tvivl, så kan du altid kontakte IDA. Kontakt IDA, hvis du ønsker rådgivning.