Ophavs- og patentret for selvstændige

Som selvstændig kan det være, at du skaber unikke programmer eller løsninger, som du gerne vil beskytte. Udgangspunktet i dansk ophavsret og patentret er, at skaberen af værket også har retten til at udnytte, sælge eller mangfoldiggøre produktet.

Hvis der ikke i kontrakten er en ret til godtgørelse for opfindelser, immaterielle rettigheder, it-programmer og lignende, kan det være overordentligt vanskeligt at gennemføre et krav efterfølgende, hvis du er selvstændig

Vær særlig opmærksom på, at hvis du påbegynder en opgave hos en kunde og tilfører et særligt udviklet forretningskoncept, opfindelse, design, system, prototype eller lignende, kan du risikere at disse bliver betragtet som virksomhedens.

Du vil i så fald miste retten til at tage det tilførte med dig, når opgaven hos kunden stopper. Det anbefales, at du inden underskrivelsen af en kontrakt, undersøger dine rettigheder nærmere.

  • Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få et patent, design beskyttelse eller varemærke kan du se på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Her kan du hente materiale, der vejleder i udformningen af ansøgninger om patentregistrering, brugsmodel- og varemærkeregistrering samt designbeskyttelse.

  • På hjemmesiden opfind.nu er der skabt en slags markedsplads for kreativitet og nye ideer. Her er også mulighed for at hente konkret vejledning om ophavsret, patentret og støttemuligheder.

  • Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udgiver en række publikationer, artikler og andet materiale vedrørende ophavsret, som kan downloades gratis. De afholder desuden forskellige kurser gratis. UBVA hjælper og rådgiver i sager om intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsret og kan kontaktes via udvalgets hjemmeside.

Mere om ophavsret og patenter