Selvstændig som bibeskæftigelse

Når du er selvstændig og lønmodtager samtidig skal to arbejdsliv kombineres. IDA guider dig her til, hvad du skal være opmærksom på.

Kombinatør, selvstændig på deltid, selvstændig som bibeskæftigelse eller selvstændig og lønmodtager på samme tid. At starte op som selvstændig kan gøres i forskellig tempi. Mange vælger at starte ud på fuldtid med det samme, men der er lige så mange, der vælger at være lønmodtager og selvstændig samtidig.

Du kan vælge at starte op som selvstændig ved siden af et lønmodtagerjob, og du kan også vælge at starte op som selvstændig og få supplerende dagpenge ved siden af. Begge dele kan dog kræve godkendelse fra henholdsvis din arbejdsgiver eller fra A-kassen

For de fleste er det helt ukompliceret at starte virksomhed ved siden af lønmodtagerjobbet. Men der er alligevel nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du har valgt denne løsning. For det første skal du nu til at jonglere med to forskellige arbejdsliv.

Det kræver selvdisciplin og en god struktur på ugen at passe to forskellige jobs. Og når det ene job er din egen virksomhed, skal du være ekstra opmærksom på, at det ikke tager uforholdsmæssig lang tid og dermed tid fra dit lønmodtagerjob eller fra dit privatliv.

Som offentligt ansat har man som udgangspunkt ret til bibeskæftigelse. Men: Der er nogle krav, der skal være overholdt, for at man som offentligt ansat har ret til at have bibeskæftigelsen: Bibeskæftigelsen skal være forenelig med tjenesten, dvs. det arbejde, man har. Det betyder, at bibeskæftigelsen ikke må indebære risiko for interessekonflikter i forhold til ens almindelige job. Derudover må bibeskæftigelsen ikke lægge for stort beslag på ens arbejdskraft og endelig: Bibeskæftigelsen må ikke stride mod kravet om, at man både på arbejdet og i sin fritid udviser en adfærd, der er passende i forhold til ens stilling, dvs. værdighedskravet. Hvis man er i tvivl om, om bibeskæftigelsen opfylder kravene, skal man spørge sin arbejdsgiver.

Vil du starte op som selvstændig som bibeskæftigelse kan du få supplerende dagpenge ved siden af. Det kræver dog, at du opfylder nogle betingelser.

Hos Akademikernes A-kasse kan du få supplerende dagpenge, hvis du er selvstændig som bibeskæftigelse. Det vil sige, at du driver virksomhed i din fritid. derudover er der andre forhold, der skal være opfyldt. Hvis du er i tvivl, så kontakt altid Akademikernes A-kasse eller anden relevant a-kasse for at høre, hvordan du er stillet i lige præcis din situation.

Hvis du er ansat på deltid i et lønmodtagerjob, fordi du arbejder som selvstændig ved siden af, optjener du det samme antal feriedage, som en lønmodtager, der arbejder på fuld tid. Det vil sige 25 feriedage svarende til 5 ugers ferie pr. ferieår.

Når du holder 1 uges ferie, bruger du 5 feriedage, således at en normal arbejdsuge med såvel arbejdsdage og fridage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal.

Eksempel: Du arbejder 30 timer om ugen fordelt på mandag-torsdag og har fri fredag. Ved afholdelse af ferie skal de arbejdsfrie dage indgå i ferien forholdsmæssigt. Ud af de 25 feriedage skal 20 dage derfor holdes på arbejdsdage og 5 dage på de arbejdsfrie dage.