Arbejdsmiljø-repræsentant og Arbejdsmiljøloven

Hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant (AMR)? Hvad er Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)? Som udgangspunkt er det din arbejdsmiljørepræsentant, der kan hjælpe dig med konkrete spørgsmål om arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

Arbejdsmiljølovgivningen sikrer, at organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed er fleksibel, så ledelse og medarbejdere i samarbejde og på en dynamisk og smidig måde kan følge og udvikle et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, som lever op til arbejdsmiljølovgivningen.

Skal min virksomhed have en arbejdsmiljørepræsentant?

Alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges af alle ansatte (undtagen arbejdslederne), uanset hvilken faggruppe eller ansættelsesgruppe de tilhører.

Man kan vælge flere arbejdsmiljørepræsentanter, hvis arbejdspladsen er så stor, at det er mest praktisk.

I virksomheder med tyve ansatte eller derover skal arbejdet for sikkerhed og sundhed organiseres i et arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælger 2 blandt sig, som sammen med 2 arbejdsledere udgør arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsmiljørepræsentantens hovedopgave er at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i samarbejde med virksomhedens ledelse, i første omgang i arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsmiljøgruppen består af den udpegede arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentanten.

Arbejdsmiljøgruppen har krav på at kunne bruge den nødvendige tid til at løse sine opgaver, og arbejdsgiveren har pligt til at betale alle udgifterne i den forbindelse.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver, pligter og rettigheder består blandt andet i:

 • At forebygge ulykker og nedslidning på arbejdspladsen
 • At registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og vejlede om regler og forebyggelse
 • At føre statistik over ulykker og sundhedsskader
 • At undersøge årsager til ulykker og sundhedsskader og forhindre at de gentager sig
 • At instruere de ansatte i, hvordan de skal forebygge arbejdsskader

Et godt redskab for arbejdsmiljøgruppens arbejde er den såkaldte Arbejdspladsvurdering (APV).

Husk at give IDA besked om, at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant

Den nye lov giver ret til uddannelse – hvert år

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget.

Uddannelsen er på 3 dage. Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde 2 dages supplerende uddannelse i det første år.

Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanten og lederen skal have gennemført i alt 5 dages uddannelse inden for det første år.

Hvert af de følgende år skal arbejdsgiveren som noget nyt tilbyde 1½ dags supplerende uddannelse til alle arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Formålet er at sikre en løbende kompetenceudvikling, som kan styrke arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.

 1. Log på Mit IDA for at få en hjælpende hånd til dit CV

  CV-assistenten

 2. Karrieresamtale

  Book en karrieresamtale

Du skal selv underrette IDA om at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. IDA får ikke automatisk besked. Hvis IDA ved besked om at du er arbejdsmiljørepræsentant og har anmeldt det overfor din arbejdsgiver, vil du stå bedre i en eventuel afskedigelsessituation.

IDA sender materiale til dig indeholdende lovstof og tilbud om kurser om arbejdsmiljø til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Du får adgang til at deltage i IDAs kurser for tillidsvalgte, (UPT). Endelig er du velkommen til at kontakte IDA med konkrete forespørgsler om arbejdsmiljø.
Virksomhedens ansvar

Det er virksomhedens – arbejdsgiverens – ansvar, at arbejdsforholdene er forsvarlige, sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Det er i den forbindelse også arbejdsgivers ansvar blandt andet at sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
 • Arbejdsvilkår
 • Gode råd
 • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her