Mind the Gap, Bridging the Gap

IDA Grøn Teknologi arrangerede i 2014 en international konference på Christiansborg: Mind the Gap. Bridging the Gap: Globale og nationale aspekter af bæredygtig omstilling i Danmark.

Konferencens målgruppe var myndigheder, virksomheder, rådgivere, NGO'ere, forskere, studerende m.fl.

Konferencen arrangeredes som en 2-dages master class i samarbejde med dagbladet Information og Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) ved Aalborg Universitet. Vi havde samlet en række internationale og danske kapaciteter, som ville inspirere og udfordre arbejdet for en mere bæredygtig udvikling.

Ude i højre side kan du tilmelde dig on demand webinaret Mind the Gap, Bridging the Gap, som indeholder alle 16 præsentationer fra dagen, så du kan se (eller gense) indlæggene.

Konferencens baggrund og indhold

Den offentlige debat i Danmark om miljø og bæredygtig udvikling er ofte langt fra dækkende i forhold til de reelle globale og lokale risici. Der mangler også ordentlige analyser af erfaringerne med at prøve at omstille fx energisystemet i en mere bæredygtig retning. Konferencens omdrejningspunkt er dette gab og ikke mindst konkrete bud på, hvad vi kan gøre ved det – deraf konferencenavnet "Mind the Gap – Bridging the Gap".

Konferencen bestod af sessioner om:

 • Hvad kan vi lære af ældre og nyere historie om bæredygtig udvikling?
  Tidligere kulturer som fx Påskeøen nåede grænsen for vækst og kollapsede. Kan vi lære noget af sådanne historier nu, hvor vores egen civilisation har nået eller måske overtrådt grænserne for en bæredygtig udvikling?
 • Teorier om miljø- og samfundsudvikling
  Hvordan kan forskellige systemteorier om sociale og økologiske mekanismer i samfundet hjælpe os til at forstå og arbejde med de udfordringer, vi står over for?
 • Energiproduktion og -forbrug
  Hvordan omstiller vi til fossilfri energiproduktion i et samfund, som i dag er baseret på billig fossil energi, og hvad betyder det for vores livsstil i fremtiden? Hvordan kan private og offentlige virksomheder bidrage til innovation og bæredygtig omstilling på energiområdet?
 • Natur, landbrug og fødevarer
  Vores fødevareproduktion belaster naturen i Danmark og udlandet meget. Hvordan kan vi omstille dansk fødevareproduktion og -forbrug til ikke at være afhængig af fossil energi? Hvilke erfaringer har danske virksomheder med at fremme produktion og salg af bæredygtige produkter?
 • Lokale og regionale danske bæredygtige omstillingsinitiativer
  Præsentation af og dialog med en række bæredygtighedsinitiativer inden for forskellige områder.
 • International og national regulering  top-down og bottom-up
  Hvilken betydning har internationale forhandlinger og rapporter for arbejdet med bæredygtig udvikling i Danmark? Hvordan er erfaringerne fra de seneste danske udvalg og kommissioner på miljøområdet? Hvilke udfordringer giver de offentlige aktieselskaber og interessentselskaber i Danmark for demokratiske beslutninger på miljøområdet?

LØSNINGSGALLERI