5G-Prisen

5G-prisen 2019 er et initiativ i 5G-handlingsplanen. Prisen er et led i en række af initiativer, som skal bidrage til målsætningen om, at Danmark skal være førende inden for udrulningen og anvendelsen af 5G-nettet.

5G-prisen Ansøgningsskema og vurderingskriterier

Energistyrelsen og IDA Connect har indledt et samarbejde om uddelingen af 5G-prisen på konferencen Tele2019. Konferencen holdes den 23. oktober 2019 hos IDA, Kalvebod Brygge, København.

Formålet med prisen er at sætte fokus på innovative projekter og foregangseksempler, der kan gavne udrulningen og anvendelsen af 5G i Danmark. Det forventes fx, at 5G kan bidrage til løsninger af samfundsmæssige opgaver og udfordringer og være med til at understøtte indsatsen på klimaområdet eller ved at bane vejen for øget velfærd.

5G-prisen 2019 er et initiativ i Energistyrelsens 5G-handlingsplan. Prisen er et led i en række af initiativer, som skal bidrage til målsætningen om, at Danmark er førende inden for udrulningen og anvendelsen af 5G-nettet.

5G-prisen uddeles til:

  • Den virksomhed, organisation, myndighed eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af 5G.
  • Den/de studerende, som har igangsat/gennemført et afgangs-/semester-/ph.d.-projekt, der har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af 5G.

For at ansøge skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes, og sendes til tele@ens.dk. Mailens emnefelt bedes udfyldt med ”Nominering til 5G prisen”. Nomineringen skal være modtaget senest den 22. september 2019. Spørgsmål vedrørende prisen kan sendes til tele@ens.dk, emnefeltet bedes da være udfyldt med ” Spørgsmål vedrørende 5G-prisen”.

I vurderingen af de nominerede projekter vil der blive lagt vægt på følgende:

  • Fremmer projektet efterspørgslen af 5G-tjenester?
  • Vil projektet medvirke til at løse samfundsmæssige opgaver og udfordringer, fx ved at understøtte indsatsen på klimaområdet eller ved at bidrage til øget velfærd?
  • Er projektet nytænkende og nyskabende?
  • Anvender projektet en teknologi, der er velunderbygget og/eller godt designet?

I vurderingen vil der blive anvendt en bred definition af 5G, som f.eks. også vil kunne dække over LTE-Advanced-Pro eller NB-IoT.

Ansøgningsskema