Ingeniørforeningen i Danmarks Elektrofond

Elektrofondet uddeler hvert år Elektroprisen og E-kandidatpriser til personer, der har leveret en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde.

Ingeniørforeningen i Danmarks Elektrofond er grundlagt af det fagtekniske netværk, IDA E. Fondens arbejde består af at fremme og yde økonomisk støtte til afholdelse af teknisk-videnskabelige konferencer inden for det elektrotekniske fagområde under Ingeniørforeningen i Danmarks auspicier.

Fondet uddeler endvidere en årlig hæderspris til en eller flere personer for en lovende teknisk-videnskabelig indsats. Priserne uddeles kun efter indstilling.

Elektroprisen er en årlig hæderspris til en person, der gennem nogle år har leveret en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde. Indsatsen er leveret ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde på højt fagligt niveau og tilknyttet dansk forskning eller industri. Prisen er på 30.000 kroner.

E-kandidatprisen uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse. Prisen er på 10.000 kroner.

Prisvinderne i 2021/
Winners of the awards 2021

Modtager af Elektroprisen 2021:
Ulrik Krogh Andersen

Modtagere af E-kandidatpriserne 2021:
Erik Hofman-Bang
Kasper Lærkesen
Nikolaj Stoltenborg

Læs pressemeddelelsen om årets elektropriser

Fra venstre: Formand for Elektrofondet, Ole Mørk Lauridsen, Nikolaj Stoltenborg, Ulrik Krogh Andersen, Kasper Lærkesen & Erik Hofman-Bang. Foto Henrik Frydkjær.