Dansk Sensorik Selskab

Vi er et udvalg under IDA Levnedsmiddelselskabet, der arrangerer møder om sensorik med udgangspunkt i både markeds- og produktundersøgelser, forskning, innovation og uddannelse.

Den sensoriske kvalitet er den sansebaserede opfattelse af fødevarer, men også af mange andre ting i vore omgivelser som lyd i højtalere og farver på bygninger. Sensorik er det ultimative værktøj til at beskrive kvalitet samt de processer, der opstår i mødet mellem produkt og menneske. Sensorik omfatter markeds- og produktundersøgelser, forskning, innovation og uddannelse.

Vores formål er:

  • at udbrede kendskabet til sensorik i Danmark
  • at forbedre viden og kompetencer indenfor sensorisk analyse hos medlemmerne
  • at samarbejde med SensNet (et netværk mellem universiteterne inden for sensorikforskning)
  • at varetage kontakten til det europæiske selskab European Sensory Society, ESSS

Dansk Sensorik Selskab er det danske nationale medlem af European Sensory Science Society, der er et samarbejdsforum for alle de europæiske lande. For at få adgang til deres hjemmeside skal du være registreret som medlem af Dansk Sensorik Selskab.

Mere info og kontakt

Vil du høre mere, eller har du allerede nu en idé til et arrangement, du har lyst til at stable på benene, så kontakt netværkskoordinator Helle Borch på hbo@ida.dk.

Hent forretningsorden

Dansk Sensorisk selskab