IDA - Historisk Teknologi, HITEK

Med alle aspekter af teknologihistorien for øje, arbejder for at udbrede kendskabet til den historiske baggrund for teknologiens udvikling i samklang med og som en forudsætning for samfundets udvikling.

Pris

IDA-medlem
Gratis
Ikke IDA-medlem
500 kr. pr. år

IDA - Historisk Teknologi (HITEK) er åben for alle med interesse for historisk teknologi.

Medlemmerne vælger på vores årsmøde en bestyrelse, som varetager selskabets virksomhed i overensstemmelse med Forretningsorden for Teknologihistorisk Gruppe.

Medlemsarrangementer

IDA - Historisk Teknologis (HITEK) målsætning er at give medlemmerne mulighed for at holde sig ajour med og præge udviklingen på det teknologihistoriske område, hvilket selskabet søger at leve op til gennem et omfattende og varieret udbud spændende fra publikationer hen over foredrag og ekskursioner til konferencer.

Tyngdepunktet ligger på foredrag og ekskursioner med teknologihistorisk afsæt – det være sig en spændende person, opfindelse, udvikling, genstand eller lokalitet - og emnerne behandles på en sådan måde, at de på den ene side ikke forudsætter specifik teknologisk viden på området og på den anden side udvider deltagernes teknologiske horisont.

Andre netværk til dig

Vi har en lang række af andre fagtekniske netværk. Her kan du få stillet dine interesser indenfor bl.a. FNs Verdensmål, matematik, sundhedsteknologi eller militærteknik

Se Øvrige fagtekniske netværk

Se alle IDAs netværk

Forslag til nye arrangementer

IDA - Historisk Teknologis (HITEK) bestyrelse ajourfører løbende en liste over potentielle muligheder, hvis lødighed og variation er afhængig af input fra medlemmerne og andre med interesse for historisk teknologi.

Bestyrelsen beder derfor alle, der har forslag eller ideer til teknologihistoriske indslag af enhver art om at henvende sig via de mailadresser, der fremgår af listen over IDA - Historisk Teknologis (HITEK) bestyrelse.

I og med at bestyrelsen lægger program for et halvår ad gangen, er der mulighed for at reagere forholdsvis hurtigt på konkrete og aktuelle forslag.

Se videoer fra tidligere HITEK-arrangementer

I IDA HITEKs videounivers finder du optagelser fra webinarer og øvrige arrangementer fra IDA - Historisk Teknologi, HITEK.

Se videoerne her.

IDA - Historisk Teknologis (HITEK) bestyrelse

Se listen over IDA - Historisk Teknologis (HITEK) bestyrelse på Mit IDA.

Ingeniørernes Danmarkshistorie

HITEK står sammen med Mediehuset Ingeniøren bag projektet "Ingeniørernes Danmarkshistorie".

Her kan alle bladre og søge i 325.000 sider teknologi- og samfundshistorie, som rummes i ti ingeniørtidsskrifter, der udkom i årene 1892 til og med 2006.

Ingeniørernes Danmarkshistorie

Læs mere om Ingeniørernes Danmarkshistorie

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du ikke at være medlem af IDA - Historisk Teknologi, HITEK , kan du nøjes med at modtage vores nyhedsbrev.
  • Artikler
  • Arrangementer
  • Fordele
Modtag nyhedsbrevLæs det seneste nyhedsbrev

Vil du vide mere?

Billede af Sylvie Østergaard Chambelland

Sylvie Østergaard Chambelland

Assistent