Klimaskoven, et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet

Skovbrug og skovrejsning kan gøre vores samfund CO2-neutralt eller tilmed CO2-negativt.

Beskrivelse

Fortsat skovbrug i de nuværende danske skove plus skovrejsning på ½ mio. ha kan reducere CO2-udledningen med 30%.
I denne video diskuterer vi indsatsen i lyset af skovenes andre funktioner fx biodiversitet og friluftsliv.

Du får et overblik over skovens og skovproduktionens effekt og betydning som et virkemiddel til CO2-reduktion i atmosfæren. Du får også et indblik i de overvejelser der er omkring skovdrift som maksimerer CO2-optagelse i forhold til biodiversitet. Hvad er effekten af forskellige måder at drive skov på?
Vi kommer ind på træ som biomasse til energiformål og træ som byggemateriale og de forskellige effekter det har på CO2-reduktionen.


Foredragsholder: Palle Madsen.
Palle Madsen er forstkandidat, Ph.D. og tidligere professor på Skovskolen i Nordsjælland. Palle Madsen er en af forfatterne til bogen ”Klimaskoven” som udkom i 2019. Palle Madsen er i dag selvstændig skovrådgiver.

Arrangør: Flemming Lehbert Sørensen, IDA Miljø

Læs også bogen: Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet, som kan downloades gratis her: https://www.trae.dk/artikel/litteratur-klimaskoven/

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.