Overløb - udfordringerne og mulighederne er mange!

Hvordan forholder vi os til de store fælleskloakerede afløbssystemer i de gamle bydele, som udleder fortyndet spildevand under (kraftig) regn? Der er ingen enkle løsninger, men nye undersøgelser peger på konkrete muligheder for handling.