OK18 status

Her kan du følge IDAs overenskomstforhandlinger for 2018.

Weekendens forhandlinger

Overenskomstparterne på det statslige område mødes igen til de afsluttende forhandlinger her i weekenden og samtidig mødes KL og Forhandlingsfællesskabet til de afsluttende forhandlinger på det kommunale område. Der kan ikke refereres fra selve forhandlingerne, da forhandlingerne er fortrolige og man må også konstatere, at vi er midt i et usædvanligt forhandlingsforløb, hvor tingene ændrer sig meget hurtigt. De store knaster er forsat den økonomiske ramme, reguleringsordning, den betalte spisepause og lærernes arbejdstid. Hvis der bliver indgået forlig vil de efterfølgende være at finde på IDAs hjemmeside.

De statslige forhandlinger trækker ud 

De statslige forhandlinger trækker ud. Det ligger klart efter, at parterne startede de afsluttende forhandlinger d. 8. februar. Der kan ikke refereres direkte fra forhandlingerne, men der er forsat mange temaer og krav på bordet. Det ser derfor umiddelbart svært ud. Der er mange brikker der skal falde på plads. De store knaster er bl.a. den økonomiske ramme, reguleringsordningen og eksplicitering af den betalte spisepause. Se kravene.
 

De afsluttende forhandlinger på det statslige område er indledt

IDA har sammen med de andre organisationer indledt de afsluttende forhandlinger på det statslige område i dag d. 8. februar.

Forhandlingerne forventes afsluttet

Selvom forhandlingerne er kommet sent i gang er planen forsat, at den afsluttende forhandling på det statslige område indledes 8. februar, på det kommunale område 15. februar og på det regionale område d. 26. februar.

Så er vi i gang med forhandlingerne

Efter kravene til OK18 er blevet udvekslet i december, har forhandlingerne stået stille, fordi organisationerne besluttede at stå sammen om ”musketer-eden”, hvor det var aftalt, at lade lærernes område forhandle først. Musketer-eden blev indgået for at understøtte den danske model. Lærerne har nu meddelt, at forhandlingerne er i god gænge.

Organisationerne, herunder IDA har derfor skudt forhandlingerne i gang, og der er i den kommende periode en intensiv række af forhandlingsmøder.

Knaster i OK18 forhandlingerne

Det ser ud til at blive særdeles svære forhandlinger, der er i vente grundet de store knaster. OK18-knasterne er den økonomiske ramme, reguleringsordningen, den betalte frokost og lærernes forhandlinger.

Udveksling af krav

Den 12. december blev der udvekslet krav med hhv. kommunerne (KL) og regionerne (RTLN) og den 15. december med Staten.

Finansministeriet oplyser, at ved OK18 arbejdes der for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat, og at dette blandt andet skal ske ved, at løngabet mellem den private og offentlige sektor bliver lukket. Endvidere stiller Finansministeriet krav om, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne bliver lagt ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads. Derudover har Finansministeriet stillet krav, der specifikt vedrører akademikerne såsom omlægning af rådighedsordningerne, samt at uddannelser på bachelorniveau aflønnes efter samme trinforløb.

KL vil ligeledes ved OK18 arbejde for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat kombineret med stigende krav og forventninger til den kommunale service. KL fremsætter blandt andet krav om ændringer i rammeaftalen om seniorer og målretning af lønmidlerne til områder med rekrutteringsudfordringer. KL stiller endvidere krav, der specifikt vedrører akademikerne, såsom at centralt fastsatte procedureregler forenkles, regler om årlige forhandlinger bortfalder samt forsøgsordninger med såvel individuel forhandlingsret og plustid gøres permanente.

RLTN vil at overenskomsterne fornys på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau. Derudover stiller RLTN blandt andet krav om tilpasning af senioraftalen til den højere folkepensionsalder. RLTN stiller endvidere krav, der specifikt vedrører akademikerne, såsom at forsøgsordninger med såvel plustid som individuel forhandlingsret gøres permanente.

Følg IDAs OK18 forhandlinger og se kravene

IDA har en OK18 hjemmeside, hvor I kan se kravene, følge forhandlingerne samt finde andet relevant OK18-materiale. Hjemmesiden opdateres løbende.