Arrangement

Generalforsamling i IDA HVAC

Kom til generalforsamling i IDA HVAC og hør mere om netværkets arbejde og arrangementer.

Danvak, København S

Fredag d. 20. marts 2020

Kl. 14:00 - 15:00

Gratis

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Fastsættelse af kontingenter for kommende år
6. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
7. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2020.
8. Valg af formand - formanden er ikke på valg i 2020
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10 Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

IDA HVAC's generalforsamling holdes umiddelbart før VVS Teknisk Forenings generalforsamling. Læs mere om generalforsamlingen i VVS Teknisk Forening.

Danvak = VVS/TF + IDA HVAC

Hvor

Danvak

Islands Brygge 26

2300 København S


Hvornår

Fredag d. 20. marts 2020

Kl. 14:00 - 15:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 19. marts 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

25


Ledige pladser

22

Arrangementsnr.

335143


Arrangør

IDA HVAC