Arrangement

Innovationsfondens projekter inden for droner og eksempler på intelligente droner

På dette gå hjem-møde får du indsigt i nogle af de projekter, som Innovationsfonden sætter penge i. Vi starter med at høre om mulighederne ved brug af droner og hører også om praktisk brug ved blandt andet kontrol af muligt tab af varme fra fjernvarmerør.

IDA Mødecenter, København V

Tirsdag d. 30. april 2019

Kl. 17:00 - 20:30

Gratis

Hør mere om hvilke muligheder der er ved droner. Du kan blandt andet høre om hvordan Drone Systems anvender droner ved termografering af fjernvarmeledninger, eller om DTU Space DroneCenter, der har et mål om at anvende droner til vigtige samfundsopgaver såsom at finde miner der ligger skjult under havets overflade.

Derudover kan du høre mere om hvordan du rent praktisk kan anvende droner i virkeligheden.

Program:

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Byg Sjælland

Kl 17:05 Innovationsfondens investeringsstrategi indenfor energi v/ Børge Lindberg, Scientific Officer, Innovationsfonden

Kl 17:30 Droner til gavn for samfundet v/ Michael Linden-Vørnle, DTU Space

Kl 18:25 Eksempler på brug af Droner ved Termografering af fjernevarmeledninger v/ Michael Noer-Hvarre, Drone Systems

Kl 19:10 Pause med sandwich og drikkevarer

Kl 19:40 Intelligente droner v/ Emad Samuel Malki Ebeid, Adjunkt, SDU Dronecenter (på Engelsk)

Kl 20:40 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Byg Sjælland

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til arrangementet kontakt Keld Olsen på 60825489 / keldolsen2@godmail.dk

Nærmere uddybning af emnerne.

Droner til gavn for samfundet v/ Michael Linden-Vørnle, DTU Space

Blåmuslinger, ålegræs og miner, der befinder sig i havet som et levn fra for længst afsluttede krige, er eksempler på mål for droner, der bliver sendt til vejrs i DTU-projekter.

Med andre ord er DTU godt i gang med at virkeliggøre målet i regeringens nylige droner til løse vigtige samfundsopgaver.

- Strategien løftes området og passer godt ind i den indsats, som er bygget op på DTU over de seneste år.

DTU Space DroneCenter blev stiftet i efteråret 2014.

Eksempler på brug af Droner ved Termografering af fjernevarmeledninger v/ Michael Noer-Hvarre, Drone Systems

Drone Systems er grundlagt i 2015 og har siden grundlæggelsen målrettet specialiseret sig indenfor termiske droneinspektioner. Vores primære service er komplet og systematisk termisk kortlægning af fjernvarmeforsyningsnet. Over 60 fjernvarmeværker benytter sig af vores ekspertise og service, heriblandt flere af de største i Danmark.

Drone Systems er pioner i blandt danske dronevirksomhed. Vi gør en ekstraordinær indsat for sikkerhed og laver grundig planlægning af flyveoperationer.
- Første virksomhed med generel dispensation fra Trafik & Byggestyrelsen til overflyvning af privat grund
- Første virksomhed til at gennemføre større flyveoperation inden for 5 km sikkerhedszone ved Kastrup Lufthavn

Drone Systems foretager primært lækagesøgning i perioden november til april. Akut lækagesøgning kan foretages selv på varme sommernætter. Dronerne flyver om natten, i en højde af 80-120 m. hvorfra lækager lokaliseres med en præcision på under en meter, selv mindre lækager på returledninger.

Termisk data fra dronerne processeres og analyseres, hvorefter resultaterne afleveres i Teraplan, Drone Systems unikke webplatform. Her får værket et visuelt og komplet overblik over alle interessepunkter, inddelt i kategorier med angivelse af kritiske hotspots og temperaturmålinger. Værket kan tilføje kommentarer og egne billeder samt styre workflow i forbindelse med udbedring af skader.

Dronetermograferingen sammen med vores billedanalyse og den efterfølgende præsentation i Teraplan giver værkerne det bedst mulige overblik over ledningsnettet. Resultatet er tilstandsregistrering af ledningstraceen i form af interessepunkter sammen med det generelle varmeaftryk. Det giver mulighed for at planlægge den forebyggende indsats, som værkerne udfører for at opretholde en høj driftssikkerhed. Desuden giver det et grundlag til at foretage strategisk prioritering af renovering.

Dronetermografering giver også mulighed for at kvalitetssikre udbedrede skader, renoveringsarbejde og nyanlæggelser. Herved kan værkerne dokumentere og reagere i forbindelse med garantisager.

Intelligente droner v/ Emad Samuel Malki Ebeid, Adjunkt, SDU Dronecenter (på Engelsk)

Luftledninger skal inspiceres af intelligente Droner, som selv finder fejlene på ledningerne og suger energi fra højspændingskablerne, når batteriet bliver fladt. Det vil reducere elselskabernes omkostninger kraftigt og sikre en endnu mere stabil elforsyning.

Det er dyrt for elselskaberne at holde øje med skader på de omkring 5000 kilometer luftledninger, som danner rygraden i den danske elforsyning. Derfor vil forskere udvikle autonome droner til at gøre arbejdet.

- Vi vil udvikle selvflyvende intelligente droner, som kan finde og tage billeder af fejl ved kablerne. Samtidig skal vi udvikle en strømhøster, som skal sidde på dronen. Når batteriet er ved at være fladt flyver dronen til den nærmeste højspændingsledning, sætter sig fast på ledningen og lader op.

SDU Dronecenter. Han har netop modtaget 14 millioner kroner fra Innovationsfonden til projektet, Drones for Energy. Sammen med andre partnere har han ansvaret for at udvikle droneteknologien, som virksomheder i sidste ende kan skabe en banebrydende ny forretning ud af at sælge.

- I Danmark bruger vi helikoptere og droner, som styres af en person fra jorden til at inspicere luftledninger. Ifølge Energinet koster det en million kroner om ugen at inspicere luftledningerne med helikopter, så der er mange penge at spare, at der i EU er over 200.000 kilometer luftkabler.

------------------------------------------

Det er gratis at deltage

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her https://universe.ida.dk/bruger/login/

Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 30. april 2019

Kl. 17:00 - 20:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 30. april 2019

Kl. 14:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

22

Arrangementsnr.

329264


Arrangør

IDA Mechanical


Medarrangører

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Nordsjælland

Dansk Betonforening

IDA Education

IDA Grøn Teknologi

IDA IT

IDA Maritim

IDA Mechanical Sjælland

IDA Proces

IDA Sjælland

IDA Trafik og byplan

IDA Young Professionals