Arrangement

Kritisk infrastruktur efter Coronaen – med Google, Amazon, facebook osv. ?

Kom og deltag i debat: Ændring af samfundskulturen efter Coronaen - Kritisk infrastruktur i en national og international kontekst og perspektiv - Folkestyrets udfordringer med den danske teleinfrastruktur

IDA Conference, København V

Tirsdag d. 29. juni 2021

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 28. juni 2021 - kl. 23:59

Indledere: 

 • DR-graverjournalist Niels Fastrup
 • Forfatter Michael Böss
 • Tidligere medlem af Den Nationale Operative Stab (NOST) John Foley
 • Adjunkt Signe Sophus Lai, Københavns Universitet

DR-journalisten Niels Fastrup indleder og opdaterer os om de seneste afsløringer af FET-efterretningstjenestens virkefelt. Og leverer ny indsigt i, hvad der udspiller sig i samfundets kritiske infrastruktur. 

Ellers er programmet som følger:

Corona-pandemien har vendt op og ned på forestillingerne om, hvordan vi indretter og holder samfund, i vores private liv, i lokalsamfundet, kommunen, i landet, ja måske også i videre forstand. Markedet er ikke længere ”den store dommer”.

I dag har ”fællesskab” og ”samfund” fået tilføjet ny værdi og opnået højere status og der gøres en fornyet indsats for at definere et indhold af ”kritisk infrastruktur”. Eksempelvis skulle Danmark ikke langt hen i Corona-nedlukningen, før det blev besluttet at etablere en Styrelse for Forsyningssikkerhed under Justitsministeriet, men fysisk placeret hos Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet.

Pandemien har – efterhånden som erfaringer er blevet indhøstet - fået os til at etablere krisestyringsstrukturer helt ned på kommune- og sogne niveau. Fra Wuhan i Kina og udbredt til hele verden er der blevet sat fokus på landenes samfundsorganisering og der er blevet gjort erfaringer og stillet spørgsmål mere generelt – ud over om pandemien – om en hensigtsmæssig fremtidig indretning af samfund. En krisestyring ved alle typer af hændelser, der potentielt truer samfundssikkerheden, bør derfor tildeles en integreret plads i samfundsorganiseringen. 

Men én ting er, hvordan lille Danmark organiserer sit kriseberedskab, hvor det i øvrigt ikke giver nogen mening at fokusere alene på et nationalt beredskab, når eksempelvis pandemier og klimaet slet ikke respekterer den type geografiske inddelinger af verden. Noget andet er, at verden og også ”lille Danmark” i dag er underlagt en informations- og kommunikationsteknologi (IKT) med en infrastruktur, som ikke er underlagt demokratisk kontrol. Hvad stiller vi op med denne IKT- infrastruktur og dens sårbarhed?

På mødet vil forskellige indlægsholdere belyse ovennævnte problematik. Mødet vil forsøge at besvare spørgsmålet ”what’s next?”

Der vil være indlæg om:

 • DR-Graverjournalistens seneste afsløringer om Forsvarets Efterretningstjeneste arbejde.
 • Samfundskulturen – under forvandling efter Coronaen? (ved forfatteren Michael Böss, der er aktuel med bogen ”Liberalismens Vildfarelser – Forsvar for Folkestyret”)
 • Kritisk infrastruktur i en national og international kontekst og med et perspektiv (John Foley, tidligere medlem af Den Nationale Operative Stab (NOST)
 • Folkestyrets udfordringer med den danske teleinfrastruktur (ved adjunkt Signe Sophus Lai, Københavns Universitet)
 • Debat/samtale

Mødet vil blive gennemført som et kombineret webinar/fysisk møde. Tilmeld dig webinaret her.

Ordstyrer: Niels Johan Juhl-Nielsen, bestyrelsesmedlem i IDA Risk

Gratis deltagelse for medlemmer af IDA Risk! Når du er IDA Medlem er det gratis at blive medlem af netværket IDA Risk, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk). 

Forplejning: IDA Risk er vært ved en sandwich og drikkevare i pausen, samt kaffe/the og vand ved mødestart.

God corona-adfærd til IDAs arrangementer

For at overholde myndighedernes udmeldinger skal alle deltagere kunne fremvise gyldigt coronapas. Et gyldigt coronapas vil sige:

 • At du er færdigvaccineret, eller der er gået 14 dage siden første stik eller,
 • At du har en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel (vær opmærksom på, at der står klokkeslæt på din test) eller,
 • At du er immun, fordi du inden for de sidste 180 dage har været smittet med corona. (Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage)


Arrangør: IDA Risk i samarbejde med IDA Grøn Teknologi, IDA Teknologivurdering og IDA Militærteknik.


Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Bliv medlem af IDA Risk vær blandt de første der hører om nye arrangementer
Det er gratis for IDA medlemmer at være medlem af IDA Risk, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

Alle kan tilmelde sig IDA Risk' nyhedsmail og få info om de sidste nye arrangementer: Tilmeld dig nyhedsmail her

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på dette arrangement, vil du også automatisk modtage info om næste møde indenfor samme fagområde.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

Lokale: Se infotavle i receptionen


Hvornår

Tirsdag d. 29. juni 2021

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ikke IDA-medlem

50 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

50 kr.

Ledig

50 kr.

IDA-medlem

50 kr.

Seniormedlem

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 28. juni 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

19

Arrangementsnr.

340475


Arrangør

IDA Risk


Medarrangører

IDA Grøn Teknologi

IDA Militærteknik

IDA Teknologivurdering