Webinar

Miljøvurdering – Lynetteholm

Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere og IDA inviterer til fælles medlemswebinar om miljøvurderingen af Lynetteholm, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til den 25. januar.

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Tirsdag d. 19. januar 2021

Kl. 16:00 - 18:00

Gratis

Det er udviklingsselskabet By & Havn, der i et samarbejde med et team af rådgivere har foretaget miljøvurderingen af etableringen af Lynetteholm. Rapporten er forholdsvis omfattende, og derfor har de fire foreninger inviteret By & Havn til at holde et oplæg om Lynetteholm og hovedemnerne i rapporten. Hovedvægten vil være på Lynettholmens design (kystlandskabet, rekreative værdier og en perimeter, der kun på en mindre strækning består af spunsvæg). 

Deltag i webinaret for at få mere viden om projektet forud for dit eventuelle høringssvar, eller fordi du er nysgerrig på det store projekt, der vil være med til at klimasikre og forme København mange år ud i fremtiden. 

 
Moderator: Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen.

Program 

16.00 – 16.30 Introduktion til Lynetteholm og overordnet gennemgang af miljøvurderingen, herunder de tre hovedemner: Jordtransport, Sejladsforhold samt Klimasikring, natur og miljø
v/adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

16.30 – 17.00 Lynetteholms placering, udstrækning og etablering af kystlandskab v/Ole Schrøder, arkitekt MAA og partner i Tredje Natur samt chef for Planlægning & Bæredygtighed, Rita Justesen, By & Havn.
(Tredje Natur er sammen med Arkitema underrådgiver til COWI, som er By & Havns hovedrådgiver på Lynetteholm). 

17.00 – 17.30 Transport af jord, modtageanlæg og jordopfyld v/havnebygmester og anlægschef Hans Vasehus, By & Havn

17.30 – 18.00  Opsamlende debat og tak for i dag.

Dette er det første arrangement i samarbejdet mellem Arkitektforeningen, IDA, FAB og Danske Landskabsarkitekter. Et arrangement om Lynetteholmen set i et regionalt planperspektiv er også i støbeskeen og forventes afholdt primo 2021. Det endelige format er afhængig af den aktuelle COVID-19 situation. 


Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm - Høring
Læs mere om miljøvurderingen for Lynetteholm, som Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen her.

Borgermøder
By & Havn afholder selv tre borgermøder den 5. januar om henholdsvis jordtransport, sejladsforhold samt klimasikring, natur og miljø. Læs mere om den offentlige høring og de tre borgermøder på nedenstående link, hvorfra det også er muligt at downloade miljøkonsekvensrapporten, det kortere ikke-tekniske resumé, fakta ark mv. https://byoghavn.dk/lynetteholm/hoering-om-lynetteholm/

____
 

Tilmeldingsprocedure:
Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail herpå. Nederst i denne mail finder du et link til webinaret.
Du logger på via dette link og kommer videre til sitet, hvor webinaret vises.

Har du problemer med at logge på, er du velkommen til at kontakte os på webinarsupport@ida.dk
Tjek også vores FAQ site hvor du kan få svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med webinarer: FAQ om IDA webinarer

Info om personlige oplysninger: Hvis du gerne vil deltage anonymt, anbefaler vi, at du tilmelder dig en browser i stedet for at bruge Zoom-softwareklienten eller appen, og når Zoom beder dig om at angive dit navn, kan du indtaste "Anon" eller et andet pseudonym. Zoom behandler personlige oplysninger i globale datacentre inklusive USA og behandlingen udføres i henhold til EU Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Beskyttelse af personlige oplysninger. For yderligere detaljer henviser vi til Zoom-privatlivspolitikken tilgængelig her: https://zoom.us/privacy

Arrangør: Byg Sjælland, IDA Sjælland.

Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på dette webinar, vil du også automatisk modtage info om næste webinar indenfor samme fagområde.

Hvor

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Deltag via pc, tablet, smartphone


Hvornår

Tirsdag d. 19. januar 2021

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 19. januar 2021

Kl. 12:00


Antal pladser

500


Ledige pladser

183

Arrangementsnr.

338799


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland

IDA Byg

IDA GEO

IDA Miljø

IDA Risk

IDA Trafik og byplan

Kurser for studerende