Arrangement

Nye værktøjer og metoder til bæredygtig renovering

REBUS er et samfundspartnerskab, hvis vision er at fremme bæredygtige renoveringer, der gennemføres effektivt under hensyn til brugernes trivsel og behov for funktionalitet. Kom og hør om resultater, som bl.a. handler om totalværdi, data og indeklima.

IDA Conference, København V

Tirsdag d. 06. oktober 2020

Kl. 15:00 - 18:00

Fra 0 kr.

REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Partnerskabet har sat sig for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, er der udviklet metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet. Projektet skulle sikre

  • 50% lavere energiforbrug efter renovering
  • 30% lavere ressourceforbrug under renovering
  • 20% øget produktivitet

Samtidig skulle kvaliteten af indeklimaet forøges, bygningerne energieffektiviseres og ressourceforbruget mindskes - til gavn for brugere, industrien og samfundsøkonomien.

Udvalgte resultater - med relevans for os der interesserer os for bygningsfysik - præsenteres på dette fyraftensmøde.

Program

- Velkomst, IDA Bygningsfysik v/Ruut Peuhkuri, Build AAU og Carsten Rode, DTU Byg
- Introduktion til REBUS samfundspartnerskab v. Martha Katrine Sørensen, Teknologisk Institut
Renovering på dagsordenen, formål, fundament, rammer for projektet mm.
- Totalværdi som parameter, når der skal vælges renoveringsstrategier v. Olena Kalyanova Larsen, Aalborg Universitet
Præsentation af nyt totalværdiværktøj til at prioritere mellem aktiviteter i forbindelse med en renovering
- Intelligent brug af data til forudsigelse af bygningens performance v. Christoffer Rasmussen, DTU Compute og Carsten Rode, DTU Byg
Præsentation af metoden REBUS Connect°, der via statistisk analyse af en række datasæt kan dokumentere renoveringsmålene.
- Pause m/forfriskninger
- REBUS facaden optimerer renoveringsprocessen via effektivisering af byggeindustrien v. Martin Rasmussen, Saint-Gobain og Martin Vraa Nielsen, Henning Larsen
Præsentation af facadekatalog og konfigurator
- Bedre indeklima i almene boliger v. Thomas Witterseh, Teknologisk Institut
Præsentation af værktøjet IK kompas og mærkningsordningen Indeklimakvalitet
- Diskussion og afslutning v/Ruut Peuhkuri og Carsten Rode

Praktiske oplysninger

Vær opmærksom på, at der opkræves et no show-gebyr på DKK 300 kr., hvis du deltager gratis, men udebliver fra arrangementet uden at have meldt afbud. Fristen for at melde fra er den 29. september. 

Corona-forholdsregler

I IDA tager vi alle forholdsregler for at begrænse Corona-smitte og således også ved dette arrangement. Vi gør opmærksom på, at det stadig er tilladt at mødes flere end 50 prs., når arrangementet foregår på et professionelt mødested, og man primært sidder ned, hvilket er tilfældet ved dette arrangement. 

Afstandskravene er indregnet, og lokalet, hvor arrangementet foregår, har normalt plads til langt flere end 100, ligesom det naturligvis er indrettet og rengjort efter gældende regler. 

Pausen foregår i en vandrehal foran konferencelokalet, som også normalt har plads til langt flere mennesker end 100, og vi beder alle huske at holde afstand.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 06. oktober 2020

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

150 kr.

Ikke IDA-medlem

300 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 05. oktober 2020

Kl. 23:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

46

Arrangementsnr.

337668


Arrangør

IDA Bygningsfysik


Medarrangører

BYG Sjælland, IDA Sjælland

IDA Verdensmål

Kurser for studerende