30.04.2020
4 min læsetid

Fremtiden er SAFe

Scaled Agile Framework er det førende framework for hvordan store organisationer skalerer Agile. SAFe er altså et rammeværk, der skaber fælles principper og sprog i den agile organisation.

IDA Learning

af IDA Learning

På teamniveau er SAFe i princippet det samme som Scrum, nemlig selvorganiserende teams der arbejder i korte iterationer. Men derudover adresserer SAFe både Program og Portfolio niveauerne. Programniveauet synkroniserer op til 10-15 Scrum teams i et Agile Release Train. Portfolio-niveauet fordeler budgetter mellem Agile Release Trains, samt modner og følger op på virksomhedens store initiativer. Et SAFe program, eller Agile Release Train (ART), består typisk af 50-125 personer, og flere danske virksomheder har 10 eller flere ARTs kørende.

Siden lanceringen af SAFe 1.0 i 2011 er der næsten hvert år kommet en ny større opdatering af rammeværket. I år er vi oppe på 5.0 og der er atter tale om en inkrementel forbedring. SAFe 5.0 er lanceret på et tidspunkt, hvor SAFe begynder at blive mainstream.

Indtil nu har SAFe dog primært været brugt i IT organisationer. Det er gået rigtig godt mange steder, men på et tidspunkt begynder disse organisationer at ramme ind i begrænsninger. Selvfølgelig kan man blive ved med at optimere og forbedre sine ARTs, men det store potentiale ligger et andet sted, nemlig udbredelsen af SAFe ud over IT. Men hvorfor nu det? Jo, langt de fleste organisationer oplever, at IT organisationen ikke kan ses som en isoleret enhed – med digital transformation ser vi ind i en virkelighed, hvor IT er et element i hele forretningen. Og derfor må SAFe række ud over IT organisationens vægge.

SAFe 5.0 tager hul på denne rejse med Business Agility.

Business Agility

Dette er det store fokusområde for 5.0. Vi møder det allerede på ”The Big Picture” som har fået nyt “tag” i form af Business Agility. Business Agility handler om organisationens evne til at være konkurrencedygtig i en digital tidsalder, hvor forandringshastigheden er enorm, og hvor vindende organisationer udmærker sig ved en evne til at respondere på markedsmuligheder med innovative løsninger og produkter. Med SAFe kommer organisationer et skridt tættere på at være i stand til at skabe Business Agility - SAFe kan beskrives som styresystemet for business agility. 

Fakta om SAFe

SAFe er en ramme af principper for implementering af Lean-Agile i praksis.

SAFe understøtter virksomheder med at tage fat på de udfordringer, der ligger i at udvikle organisationen i en omskriftelig verden, hvor den agile tilgang er nødvendig

SAFe synkroniserer samarbejde og dermed levering for adskillige agile teams.

SAFe beskriver omfattende de roller, ansvar, artefakter og aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre Lean-Agile-udvikling.

Læs mere om vores SAFe tilbud her. 

SAFe arbejder med ”The seven core competences of the lean enterprise”, som giver svaret på, hvilke organisatoriske kompetencer, der er afgørende for at skabe en agil virksomhed. SAFe har siden 4.5 defineret Core Competencies of the Lean Enterprise. Dengang var der fem, nu er der kommet to mere. Derudover er de fem gamle blevet opdateret i 5.0. De 7 kompetencer er således nu:

  1. Lean-Agile Leadership: Hvordan Lean-Agile ledere fastholder og driver forandring gennem uddelegering og ved at sikre, at teams udnytter deres fulde potentiale
  2. The Continuous Learning Culture: Som beskriver en række værdier og måder for skabelse af motivation af individer men også af virksomheden som et hele. Det handler om at skabe den lærende organisation men også en innovationskultur
  3. The Team and Technical Agility: Lean-Agile principper og praksis, samt de kritiske kompetencer, som er karakteristiske for high-performance Agile teams
  4. The Agile Product Delivery: Dette er en kunde-fokuseret tilgang til at definere, designe, udvikle og teste services og produkter
  5. The Enterprise Solution Delivery: Anvendelse af Lean-Agile praksis og principper i forhold til udvikling
  6. Lean Portfolio Management: Brobygning mellem eksekvering og strategi gennem porteføljestyring på tværs af agile teams
  7. The Organisational Agility: Giver os forståelse for hvordan Lean thinking people og Agile teams udvikler strategier, optimerer processer og tilpasser organisationen til forandringer for at høste nye markedsmuligheder

Business Agility kræver, at kunden er i centrum, og derfor er kunden også i centrum i SAFe, hvor der tales om ’Customer Centricity’. SAFe arbejder med flere forskellige metoder til involvering af kunder, heriblandt Design Thinking, som sikrer, at produkter og services udvikles med afsæt i brugerbehov.

Grundtanken i SAFe har hele tiden været at organisere sig i Agile Release Trains som dækker en hel Value Stream. Det er med SAFe 5.0 blevet ophøjet til et princip som blot understreger, hvorfor SAFe er et populært og stærkt rammeværk for den agile udviklingsorganisation, som komplimenterer den hierarkiske organisation på bedste vis.