17.07.2019
4 min læsetid

Hvad du skal huske, inden du fordeler ansvaret

For at lede agilt er det et vilkår, at du kan slippe dele af den kontrol, du er vant til at have. Men der ligger en ledelsesopgave i at videregive ansvaret og opgaverne ordentligt, så I undgår at det fordelte ansvar skaber forvirring frem for gavn.

IDA Learning

af IDA Learning

At arbejde og at lede agilt – der er en verden til forskel. Når du arbejder agilt, er korte arbejdsloop, kontinuerlig feedback og fordelt ansvar en del af din arbejdsproces. Når du samtidig leder agilt, er det dig, der skal sikre, at den arbejdsproces rent faktisk fungerer.

Det kræver, at du kan balancere mellem at slippe kontrollen, så de korte arbejdsloop og uformelle ledelsesroller får lov at køre selvstændigt og samtidig være yderst opmærksom på, at forudsætningerne for den agile organisering er i orden.

Der er nemlig tale om en kulturændring, når du vælger at finde tilliden frem og distribuere ledelse i organisationen. Og det kan godt være en modsætningsfyldt opgave.

Du skal slippe kontrollen og ikke være en del af alle konkrete processer, men det er alligevel dig, der skal sikre, at forudsætningerne for arbejdsprocesserne er i orden.

Det er ikke nemt at drive agil ledelse og at fordele ansvar. Men det kan skabe store forandringer for udviklingen af jeres forretning, hvis du skaber de rette omstændigheder for dine medarbejdere. Og de omstændigheder handler i høj grad om at definere de nye ledende roller, der pludselig vil vise sig til hverdag rundt omkring i organisationen og at opfordre til et tværgående samarbejde.

Derfor skal du sikre klare roller og rammer

For at fordelingen af ansvar skal gavne jeres forretning, skal du være opmærksom på to aspekter – henholdsvis roller og rammer.

Selvom du ikke er en del af alle processer længere, og heller ikke skal være det, skal du tage ansvaret for, at der er en indgående forståelse i organisationen for det ansvar, der er fordelt på medarbejderne.

Først og fremmest skal dine medarbejdere med et nyt ansvar kende til den rolle, de skal indtage. Det er ikke forkert at betragte det som en ny identitet, hvor der også er en balancegang mellem at agere kollega og leder – også selvom stjernerne på skulderen ikke er officielle på samme måde som hos dig og resten af ledelsen.

Det er ikke kun til gavn for jer i ledelsen at have defineret, hvad de nye roller skal tage ansvar for og ikke skal tage ansvar for, men i høj grad også afgørende for medarbejderen selv. Ellers risikerer du, at nye autoritære positioner bliver svære at påtage sig, og at gennemslagskraften falder til jorden, netop fordi medarbejderne ikke kender til, hvad de har tilladelse til og ikke har tilladelse til.

Herfra skal rammerne være i orden, så rollerne kan indtages og udnyttes korrekt. Rollerne skal være tydelige for de medarbejdere, som skal vænne sig til, at deres kollega i nogle tilfælde tager de endelige beslutninger og dermed har et uformelt ledelsesansvar.

Sådan undgår du de forventelige misforståelser og konflikter, der opstår, hvis en medarbejder med en ledende rolle ikke bliver respekteret, eller kollegerne har svært ved at navigere i det magtforhold, der kan opstå internt.

Samarbejde kræver støtte fra den officielle ledelse

Med distribuering af ansvar følger en organisation fuld af hybridroller, som skal være afklarede, hvis de ikke skal skabe mere forvirring end gavn. Når først de er det, er din opgave at efterleve en organisationskultur, hvor de rette personer får lov at tage ansvaret på deres skuldre, men hvor du siddeløbende sikrer en intern gennemsigtighed.

Du er frontløberen, der støtter op om vedligeholdelsen af interaktion mellem medarbejderne på kryds og tværs, så resultatet med den agile indsats bliver bedre problemløsning og innovation.

IDAs kursus i agil ledelse lærer du at skabe de bedste forudsætninger for dine medarbejdere, så jeres agile organisering fører jer til klare resultater frem for en rodebutik fuld af rolleforvirring.

Kursus: Agil ledelse

Lær at skabe den organisationskultur, der understøtter jeres agile strategi og fører jer til stærkt samarbejde, problemløsning og innovation.

Læs mere om IDAs kursus Agil ledelse her.