02.10.2019
3 min læsetid

Leders økonomi-bommert skabte ravage i virksomheden

Hvis din økonomiforståelse halter, går det nemt ud over dine og virksomhedens resultater. Læs et eksempel på, hvordan en leders manglende viden om økonomiske aspekter havde konsekvenser for de endelige resultater i virksomheden.

IDA Learning

af IDA Learning

Det er ikke så få hatte, du som leder skal kunne passe. En af dem er den økonomiske.

Men selvom du måske gennem tiden har dyrket talgymnastik på et udmærket niveau, er det langt fra lig med, at afdelingsbudgetter, KPI’er og formidling af økonomiske beregninger til chefgruppen eller medarbejderne ligger lige til højrebenet.

Jesper Jørgensen, som har mere en 15 års erfaring som økonomichef og i dag rådgiver virksomheder om økonomistyring og -optimering, har set flere eksempler på ledere, som har vanskeligt ved at håndtere det økonomiske puslespil, lederrollen kræver.

Lederen hvilede på egne forventninger frem for fakta

I en af de situationer, Jesper Jørgensen kender til, oplevede en leder i projektafdelingen, at han havde svært ved at levere præcise estimater til direktionen vedrørende omsætning og indtjening.

”Lederen havde ikke indsigt i og forståelse for principperne for opgørelse af igangværende arbejde og havde svært ved at forstå forskellen på principperne fakturering og færdiggørelsesgrad samt de forskelle, de har på det løbende resultat. Lederen forstod desuden ikke at anvende de KPI’er, som var til rådighed”, forklarer Jesper Jørgensen.

Den gennemgående mangel på økonomiforståelse førte til, at lederen rapporterede ud fra sine forventninger til faktureringen, og det betød, at han fejlinformerede direktionen. Disse informationer anvendte direktionen i deres indrapportering til bestyrelsen.

Den manglende viden om de økonomiske principper førte altså lederen ud på et sidespor, som hurtigt skabte afgørende ringe i vandet i resten af virksomheden.

”KPI’erne kunne for eksempel have hjulpet ham med at gennemskue afvigelser på fremdriften, og helt konkret ville han havde opdaget, at en af projektlederne løbende anvendte en fremdriftsprocent, som var højere end den, der fremgik af KPI’erne”, fortæller Jesper Jørgensen.

Ved årsafslutningen blev det identificeret af revisionen, og virksomheden måtte tilbageføre den del af omsætningen og indtjeningen i regnskabsåret, som overskred fremdriften. Det påvirkede virksomhedens samlede resultat væsentligt, hvilket ikke var forventet.

”Lederens manglende viden havde således stor konsekvens i den løbende drift, men også i årsregnskabet og i forhold til bestyrelsens tillid til virksomhedens direktion”, understreger Jesper Jørgensen.

Undgå at miste virksomhedens tillid

Hvis du kæmper med økonomien i din virksomhed, er du tydeligvis ikke alene. Eksemplet herover understreger dog, hvor vigtig økonomiforståelsen er for din lederrolle, og hvor galt det nemt kan gå, hvis du ikke formidler fakta videre, men lytter for meget til din mavefornemmelse.

Du kan undgå at ende i en lignende situation som lederen, du lige har læst om. På IDAs kursus Økonomiforståelse for ledere underviser Jesper Jørgensen dig med afsæt i sine mange års erfaring med økonomistyring og forståelse for lederes rolle i den forbindelse.

Bliv rustet til at håndtere alle dele af jeres økonomi, så du undgår at smide de forkerte tal på bordet - og i stedet kan udnytte din økonomiforståelse til at vise dit overblik og engagement som leder.

Kursus: Økonomiforståelse for ledere

Vil du lære at analysere nøgletal, sparre unødvendige udgifter og præsentere dine og medarbejdernes resultater ud fra fakta frem for fornemmelser? 

Lær at mestre økonomistyring på IDAs kursus Økonomiforståelse for ledere.