29.08.2019
5 min læsetid

Verdensmål er vævet ind i strategien

Hos tekstilservicevirksomheden Berendsen er fire af FN's Verdensmål udvalgt efter en grundig analyse og er nu nedskrevet i virksomhedens CSR-strategi. Bæredygtighed bør tænkes ind i alle led i forretningen, understreger CSR-chef Louise Elver.

IDA Learning

af IDA Learning

Da arbejdsgruppen hos Berendsen var færdige med at trawle FN’s 17 Verdensmål med tilhørende 169 delmål igennem, sad de tilbage med et gigantisk Excel-ark.

På forhånd var de helt på det rene med, at det langtfra var hverken relevant eller realistisk at implementere samtlige mål i virksomhedens nye CSR-strategi. Men det var vigtigt at kortlægge samtlige verdensmål, skaffe et overblik og dernæst identificere præcist hvilke mål, Berendsen har størst mulighed for at påvirke og gøre en forskel for, forklarer CSR-chef Louise Elver.

”Udgangspunktet var klart. Med vores størrelse har vi mulighed og dermed også en forpligtigelse til at bidrage positivt til en bæredygtig udvikling. Vi greb det an på den måde, at vi så på, hvor vi havde størst mulighed for at påvirke udviklingen indenfor rammerne af vores kerneforretning. For hvert mål analyserede vi den direkte og indirekte påvirkning samt de positive og negative konsekvenser. Tilsammen skulle det give mening for både vores egen forretning og for den omverden, vi opererer i og er en del af,” siger hun.

Kursus: Bæredygtig forretningsudvikling

Lær at omsætte de mest relevante verdensmål for jer til konkrete indsatser i tråd med din virksomheds strategi og markedsforhold.

Læs mere om IDAs kursus Bæredygtig forretningsudvikling.

Taler med leverandører

Et eksempel er en bæredygtig håndtering af tekstiler og reducering af de enorme affaldsmængder. Berendsen har nu i dialog med forskellige organisationer taget de første skridt til at ændre på det, og i løbet af 2018 og 2019 skabt flere partnerskaber for genanvendelse.

”Vi taler med vores leverandører for at finde frem til løsninger, der også er realistiske for dem. Samtidig undersøger vi, hvem der kan aftage de udtjente tekstiler og genanvende dem. Kunderne viser interesse i innovative løsninger, men der er også en virkelighed og et budget, der skal hænge sammen. Og man skal være stærk i troen for at vælge dyrere løsninger, som øget bæredygtighed ofte indebærer, selv om vi dagligt arbejder på at begrænse forskellen. Men for alle involverede vil det altid være en afvejning.”

Som vaskerivirksomhed kunne verdensmål seks om rent vand og sanitet være et oplagt sted at sætte ind. Men Berendsen har i årtier arbejdet med at udvikle løsninger og processer til nedbringelse af vandforbruget, fortæller Louise Elver. Det vil derfor kræve betydelige investeringer at flytte ganske lidt i forhold til at reducere vandforbruget yderligere, så dette verdensmål er ikke et af de prioriterede verdensmål.

At koble strategien op på FN’s Verdensmål er en naturlig udvikling i virksomheden og ligger i forlængelse af virksomhedens eksisterende fokus på miljøhensyn og samfundsansvar, forklarer Louise Elver. Siden 1990’erne er forbruget af vand, energi og kemi blevet målt og nedbragt, og bevidstheden om bæredygtig vækst er indlejret i virksomhedens selvforståelse og hverdag. Men det er ikke ensbetydende med, at de nye skridt er en slentretur i parken.

Det vil altid være en stor udfordring at få engagement og motivation til at forplante sig til alle 1.300 medarbejdere og helt ud til vaskerimedarbejdere i eksempelvis Svendborg, pointerer hun. Først og fremmest skal indsatsen være forankret hos topledelsen. Det er uomgængeligt, at den skal have den øverste ledelses bevågenhed og dedikation. Ellers er det omsonst. Det er ligeledes en forudsætning, at nogen driver agendaen. Her spiller mellemledere en central rolle i forhold til at udbrede budskabet som i enhver forandringsproces. Og så kræver det, at man får de vigtigste nøglepersoner med, hvilket gælder lige fra HR og marketing til indkøb og produktudvikling.

Gode råd til dig, hvis din virksomhed står foran at implementere verdensmål i forretningen
  • Det må ikke isoleres til en CSR-indsats. Bæredygtighed skal fra starten tænkes ind i den kommercielle del af forretningen. Alle områder skal engageres, så det brede kernesortiment bliver omfattet, og det får volumen.

  • Skær ind til benet. Vær skarp når I skal prioritere, hvor I kan gøre en reel forskel, hvad der skaber værdi, og hvor I kan opnå resultater.

  • Bæredygtighed i produktionsprocesser er uhyre komplekst. Sørg for at fejre de mål, I når fremfor at hæfte jer for meget ved de mange problemer, der uafvendeligt vil opstå undervejs.

  • Man bør holde sig for øje, hvor man allerede påvirker eller potentielt kan påvirke verdensmålene negativt og tænke det ind i sine handlingsplaner. 

Kilde: Louise Elver

Berendsen Textil Service har hovedsæde i Søborg udenfor København. Virksomheden blev i midten af 2017 en del af den internationale servicegigant Elis.

Men det vigtigste er, at forpligtelsen på verdensmålene tænkes ind i alle processer og bliver en integreret del af forretningen i alle led. Det må ikke være noget, der blot tilføjes til sidst, for så bliver det for let at vælge fra.

Louise Elver,
CSR-Chef

Gevinsten ved at arbejde systematisk med FN’s Verdensmål i udviklingen af forretningen kan være potentielle markedsfordele ved at være på forkant med en udvikling, som de senere år træder stadig tydeligere frem, betoner hun.

”Vi oplever, at hele CSR-agendaen får voksende betydning i de udbudsmaterialer, vi ser fra såvel offentlige virksomheder som de store private virksomheder. Så der er målet bestemt at vinde kunder. Et andet element er så på de interne linjer, hvor medarbejdere gerne skulle føle stolthed over, at vi som virksomhed bidrager til en positiv udvikling.”

Verdensmål har etisk islæt

Det er næppe en helt skæv antagelse, at de fleste forbinder verdensmålene med udryddelse af sult og fattigdom og sikringen af klimaet som de primære. Men der findes også et mål som ”Decent work and economic growth.” Altså anstændige arbejdsforhold. Og det kunne være et eksempel på, hvordan Berendsen får de forskellige hensyn til at mødes til fælles bedste.

På nogle af vaskerierne kan op til ni ud af ti medarbejdere have anden sproglig baggrund end dansk. Det kan fungere, men det er bedre for den daglige kommunikation og sikkerhed, at der kan gives fælles beskeder på dansk. Samtidig er der store sæsonudsving i arbejdsmængden, der topper i sommerhalvåret, når hotelovernatningerne boomer.

”Der havde vi et ønske om, at vi ikke skulle sige medarbejderne op for så at genansætte året efter. Løsningen er blevet, at vi beholder dem i vinterhalvåret og tilbyder undervisning i dansk. Vi styrker deres sproglige kompetencer, og vi kan holde på medarbejderne og spare opkvalificering af nye. Det giver god mening for alle.”

IDAs kursus Bæredygtig forretningsudvikling bliver du bevidst om, hvilke af FN’s Verdensmål netop jeres virksomhed skal arbejde med, og hvordan du sætter processen sikkert i gang. For en ting er sikkert – arbejdet med verdensmålene er en klar konkurrencefordel for din virksomhed – hvis altså I ved, hvordan I implementerer dem korrekt.

Tilmeld dig Boardroom

Boardroom giver dig de vigtigste tendenser inden for ledelse og teknologi i et overskueligt nyhedsbrev hver 14. dag.
  • Aktuelle artikler
  • Ledelse i fokus
  • Teknologisk perspektiv
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev